เว็บคาสิโน GCLUB ในเมืองเนเปิลส์ GOAL889

เว็บคาสิโน GCLUB กิจกรรมกลางแจ้ง บริษัทยังคงดำเนินการปรับปรุง King’s Lake Square รัฐฟลอริดา ต่อด้วยการทำงานที่เสร็จสมบูรณ์ในร้านขายของชำ Publix แห่งใหม่ที่ได้รับการปรับปรุง ร้าน Publix แห่งใหม่เปิดในเดือนเมษายน 2014 Gainesville Plaza ในเมืองเกนส์วิลล์ รัฐฟลอริดา จะมีโรงงานเสื้อเบอร์ลิงตันและ Ross Dress for Less ทอดสมออยู่

จำหน่ายในช่วงไตรมาสแรกของปี บริษัท ฯ ได้นำกลับมาใช้ทุนผ่านการขายสามคุณสมบัติการดำเนินงาน: 50 วันและ 12 วันเป็น 14,500 ตารางฟุตเดี่ยวให้เช่า Walgreens ในซีแอตเติล, วอชิงตันสำหรับรายได้รวมของ $ 8.6 ล้าน เรดแบงค์คอมมอนส์ ศูนย์กลางที่ไม่ได้ทอดสมอ 34,300 ตารางฟุตในเมือง

เอแวนส์วิลล์ รัฐอินดีแอนา สำหรับรายได้รวม 5.3 ล้านเหรียญสหรัฐ และริดจ์ พลาซ่า ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองโอ๊ค ริดจ์ รัฐนิวเจอร์ซีย์ ด้วยรายได้รวม 21.3 ล้านดอลลาร์ ศูนย์ 115,100 ตารางฟุตแห่งนี้ มีผู้เช่า 90% ในขณะที่ขาย และถูกยึดโดย A&P Grocery

การกระจาเพิ่มเงินปันผลหุ้นสามัญรายไตรมาสขึ้น 8.3%เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2557 คณะกรรมการมูลนิธิได้ประกาศการจำหน่ายหุ้นสามัญรายไตรมาสที่ 0.065 เหรียญสหรัฐต่อหุ้นสามัญ ซึ่งเพิ่มขึ้น 8.3% สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 ที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่บันทึกไว้ ณ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2557 จ่ายไปเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2557

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 คณะกรรมการมูลนิธิได้ประกาศการจ่ายหุ้นบุริมสิทธิรายไตรมาสที่ 0.515625 เหรียญสหรัฐต่อหุ้นบุริมสิทธิซึ่งครอบคลุมระยะเวลาการจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2557 จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีประวัติบันทึกไว้ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ชำระเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2557

อัพเดทการควบรวมกิจการเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 บริษัทได้ทำสัญญาควบรวมกิจการขั้นสุดท้ายกับ Inland Diversified ตามที่ Inland Diversified เว็บคาสิโน จะควบรวมและเป็นบริษัทย่อยของบริษัท และหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วใน Inland Diversified จะถูกแปลงเป็นสิทธิที่จะได้รับ ระหว่าง 1.707 ถึง 1.650 หุ้น

ของบริษัท การควบรวมกิจการอยู่ภายใต้เงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียม รวมถึงการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของทั้งสองบริษัทในการประชุมซึ่งมีกำหนดจะเกิดขึ้นในวันที่ 24 มิถุนายน 2557 ปัจจุบันบริษัทคาดว่าธุรกรรมดังกล่าวจะปิดในช่วงต้นไตรมาสที่สามของปี 2557

คำแนะนำรายได้ปี 2014เพิ่มแนวทางการเติบโตของรายได้จากการดำเนินงานสุทธิของทรัพย์สินเดียวกันในปี 2557 เป็น 3.5% – 4.0%
บริษัทขอยืนยันตามแนวทาง FFO ที่ปรับปรุงแล้วสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ให้อยู่ในช่วง 0.48 ถึง 0.52 ดอลลาร์ต่อหุ้นสามัญปรับลด และ

กำไรสุทธิให้อยู่ในช่วง 0.00 ถึง 0.04 ดอลลาร์ต่อหุ้นสามัญปรับลด นอกจากนี้ บริษัทยังได้เพิ่มแนวทางสำหรับรายได้จากการดำเนินงานสุทธิของอสังหาริมทรัพย์เดียวกันในปี 2557 เป็น 3.5% – 4.0% จากปีก่อนหน้า ซึ่งเปลี่ยนแปลงจากเพิ่มขึ้น 3.0% – 4.0% ตามที่ระบุไว้ในแนวทางรายได้ขั้นต้น

สมมติฐานแนวทางไม่รวมผลกระทบของการควบรวมที่รอดำเนินการกับ Inland Diversified และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ

ช่วงคำแนะนำสำหรับปี 2014ต่ำสูกำไรสุทธิต่อหุ้นสามัญปรับลด$ 0.0$ 0.0ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย0.40.48FFO ต่อหุ้นสามัญปรับลด ตามการปรับปรุง$ 0.4$ 0.52มาตรการทางการเงินแบบ non-GAAP

ด้วยลักษณะของธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของและผู้ดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์ บริษัทเชื่อว่า FFO และ FFO เมื่อปรับปรุงแล้ว จะเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนในการวัดผลการดำเนินงาน เนื่องจากไม่รวมรายการต่างๆ ที่รวมอยู่ในรายได้หรือขาดทุนสุทธิที่ไม่เกี่ยวข้องกับ หรือไม่ได้บ่งบอกถึงประสิทธิภาพการ

ดำเนินงาน เช่น กำไรหรือขาดทุนจากการขายและการด้อยค่าของคุณสมบัติการดำเนินงาน และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ซึ่งทำให้การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเป็นระยะและแบบเพียร์ทำได้ยากขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูล เรายังได้จัดเตรียม FFO ที่ปรับปรุงสำหรับค่าใช้จ่ายในไตรมาสแรกปี 2014 ที่

เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการที่รอดำเนินการกับ Inland Diversified และการตัดจำหน่ายต้นทุนเงินกู้รอตัดบัญชีในไตรมาสแรกปี 2013 เราเชื่อว่าข้อมูลเพิ่มเติมนี้เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการดำเนินงานของเราที่มีความหมายมากขึ้น บริษัทเชื่อว่าการนำเสนอ FFO และ FFO ที่ปรับปรุงแล้วในลักษณะนี้จะช่วยให้

นักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างมีความหมายมากขึ้น การกระทบยอดรายได้สุทธิไปยัง FFO และ FFO ที่ปรับปรุงแล้วจะรวมอยู่ในตารางที่แนบมาด้วยการประชุมทางโทรศัพท์เพื่อรับรายได้นอกจากนี้ C&A ยังเป็นเจ้าของและดำเนินการร้าน Ritz Camera และ Image 14 แห่งทั่วสหรัฐอเมริกา รวมถึง Camera World, Wolf Camera และ Inkley’s Camera C&A ยังคงขยายธุรกิจภาพ RitzPix.com อย่างต่อเนื่อง ด้วยธุรกิจกว่าสองทศวรรษ ความลึกและความกว้างของสินค้าคงคลังมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับการมีอยู่และชื่อเสียงในตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค

Hansj?rg Wyss ประธานกิตติคุณ Synthes ร่วมงานกับ Osiris ในฐานะที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์01 พฤษภาคม 2014 16:30 น. Eastern Daylight Time

คลัมเบีย, แมริแลนด์–( บิสิเนส ไวร์ )–25 ค.ศ. 2019 Osiris Therapeutics, Inc. (NASDAQ: OSIR) บริษัทสเต็มเซลล์ชั้นนำที่มุ่งเน้นการพัฒนาและทำการตลาดผลิตภัณฑ์ในตลาดการดูแลบาดแผล ศัลยกรรมกระดูก และเวชศาสตร์การกีฬา ประกาศในวันนี้ว่า Hansj?rg Wyss จะ ทำหน้าที่เป็น

ที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์ให้กับบริษัท Mr. Wyss เป็นผู้ก่อตั้งและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Synthes และดำรงตำแหน่งประธานของบริษัทจนกระทั่งบริษัทถูกขายให้กับ Johnson & Johnson ในปี 2555 ด้วยมูลค่า 19.7 พันล้านดอลลาร์

“ความรู้และประสบการณ์ของเขาในการสร้างบริษัทที่ยิ่งใหญ่ในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพนั้นไม่มีใครเทียบได้ และ Osiris จะได้รับประโยชน์จากผลงานของเขาอย่างไม่ต้องสงสัย”

ทวีตนี้“ผมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ Mr. Wyss ให้คำปรึกษาแก่เรา” Peter Friedli ประธานคณะกรรมการบริหารของ Osiris Therapeutics กล่าว “ความรู้และประสบการณ์ของเขาในการสร้างบริษัทที่ยิ่งใหญ่ในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพนั้นไม่มีใครเทียบได้ และ Osiris จะได้รับประโยชน์จากผลงานของเขาอย่างไม่ต้องสงสัย”

“เมื่อฉันดูที่โอซิริส ฉันเห็นบริษัทที่มีโอกาสมหาศาลที่จะส่งผลกระทบต่อเวชศาสตร์ฟื้นฟู” นายวิสส์กล่าว “ฉันหวังว่าจะได้ทำงานร่วมกับสมาชิกของคณะกรรมการและทีมผู้บริหารเพื่อช่วยส่งมอบศักยภาพ”

นาย Wyss ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัท Synthes, Inc. นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2542 จนกระทั่งบริษัทถูกขายให้กับจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสันในปี 2555 ตั้งแต่ปี 2520 ถึง พ.ศ. 2550 เขาดำรงตำแหน่งซีอีโอของ Synthes และบรรพบุรุษของบริษัท องค์กร. ในปี 2547 นาย Wyss ได้รับ

บริษัทจะจัดการประชุมทางโทรศัพท์เพื่อหารือเกี่ยวกับผลประกอบการในวันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม เวลา 13.00 น. ตามเวลาตะวันออก ถ่ายทอดสดการประชุมจะมีออนไลน์บนเว็บไซต์ขององค์กรของ บริษัท ที่www.kiterealty.com หมายเลขโทรเข้าคือ (877) 703-6103 สำหรับผู้โทรในประเทศ และ (857)

244-7302 สำหรับผู้โทรต่างประเทศ (รหัสผ่าน 80512645) นอกจากนี้ การโทรซ้ำทางโทรศัพท์จะมีให้บริการจนถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2014 หมายเลขโทรศัพท์สำหรับโทรเข้าเล่นซ้ำคือ (888) 286-8010 สำหรับผู้โทรในประเทศ และ (617) 801-6888 สำหรับผู้โทรต่างประเทศ (รหัสผ่าน 86084460)เกี่ยวกับ Kite Realty Group Trust

Kite Realty Group Trust เป็นทรัสต์ด้านการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์แบบบูรณาการในแนวตั้งที่ให้บริการเต็มรูปแบบซึ่งเกี่ยวข้องกับความเป็นเจ้าของ การดำเนินงาน การจัดการ การเช่าซื้อ การซื้อกิจการ การก่อสร้าง การพัฒนาขื้นใหม่ และการพัฒนาศูนย์การค้าในละแวกใกล้เคียงและชุมชนในตลาดที่เลือก

ในสหรัฐอเมริกา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 บริษัทเป็นเจ้าของผลประโยชน์ในพอร์ตโฟลิโอของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการดำเนินงานและการพัฒนาขื้นใหม่ 68 แห่ง รวมเป็นพื้นที่ประมาณ 11.8 ล้านตารางฟุต และอสังหาริมทรัพย์สองแห่งที่กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนารวม 0.7 ล้านตารางฟุตท่าเรือปลอดภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของมาตรา 27A ของกฎหมายหลักทรัพย์ปี 1933 และมาตรา 21E ของพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ปี 1934 แถลงการณ์ดังกล่าวตั้งอยู่บนสมมติฐานและความคาดหวังที่อาจไม่เกิดขึ้นจริงและอยู่ภายใต้บังคับโดยเนื้อแท้ ความเสี่ยง ความไม่

แน่นอน และปัจจัยอื่นๆ ซึ่งหลายอย่างไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างแม่นยำ และบางส่วนอาจคาดไม่ถึงด้วยซ้ำ เหตุการณ์ในอนาคตและผลลัพธ์ที่แท้จริง ประสิทธิภาพ ธุรกรรมหรือความสำเร็จ การเงินหรืออย่างอื่น อาจแตกต่างอย่างมากจากผลลัพธ์ ประสิทธิภาพ ธุรกรรมหรือความสำเร็จ การเงินหรืออย่างอื่น

แสดงหรือโดยนัยในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจก่อให้เกิดความแตกต่างดังกล่าว และความสามารถของบริษัทในการบูรณาการการดำเนินงานของทรัพย์สินที่ได้มาได้สำเร็จ) ความเป็นเจ้าของทรัพย์สินและความเสี่ยงในการจัดการ ความสามารถของบริษัทในการรักษาสถานะเป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อวัตถุประสงค์ด้านภาษีเงินได้

ตาตื่นใจที่จัดขึ้นที่ใจกลางเมืองบาร์เซโลนา และได้รวบรวมผู้มีความสามารถด้านวิศวกรรมของ Oakley และทีมเฟอร์รารีมาไว้ด้วยกวิศวกรออกแบบของ Oakley Ryan Calilung และ Ryan Saylor ขึ้นเวทีร่วมกับ Alessandra Cenicola วิศวกรทีมเฟอร์รารีที่รับผิดชอบในการผลิตปีกด้านหน้าและด้าน

หลังของรถ F1 เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขา “นักวิทยาศาสตร์ผู้คลั่งไคล้” ของ Oakley มักได้รับแนวคิดเกี่ยวกับกลไกและการออกแบบจากมอเตอร์สปอร์ตและวิศวกรรมยานยนต์ จากรูปทรงของแชสซีและภาพเงาที่ดูสะอาดตาซึ่งสร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบเฟรมไปจนถึงความสัมพันธ์ระหว่างกลไกของ

ระบบกันสะเทือน F1 และกลไกบานพับของ Oakกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่มีประสิทธิภาพสูงได้แบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชั้นนำในตลาด ตลอดจนความตื่นเต้นของพวกเขาสำหรับความเป็นไปได้ที่ไม่สิ้นสุดที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานร่วมกันหลายปีนแรงบันดาลใจหลักของ Carbon Blade ?

Scuderia Ferrari สามารถเห็นได้ในวัสดุที่เราใช้ในการสร้างสรรค์” Ryan Calilung วิศวกรออกแบบของ Oakleyกล่าว “คาร์บอนไฟเบอร์เป็นพื้นฐานในกระบวนการทางวิศวกรรมของทีม Ferrari และเราต้องการสะท้อนถึงความหลงใหลในความเป็นเลิศและนวัตกรรมล้ำสมัยใน Carbon Blade เมื่อก่อนเคย

ใช้คาร์บอนไฟเบอร์มาทำแว่นแต่ไม่เหมือนตอนนี้ แทนที่จะตัดชิ้นส่วนจากเพลต เราใช้ชั้นคาร์บอนด้านเดียวที่หล่อขึ้นรูปตามรูปร่างที่แท้จริงของเฟรม ซึ่งเป็นโซลูชันที่ออกแบบมาอย่างดีเมื่อเราลงนามในข้อตกลงกับพันธมิตรรายใหม่ เรามองหาผู้นำในภาคส่วนของพวกเขาที่มีวิสัยทัศน์และค่านิยมร่วมกัน” Andrea

ปัจจุบัน C&A Marketingกำลังประเมินว่าร้านใดจะเปิดขึ้นใหม่ หากมี แต่จะเปิดใช้งานคุณสมบัติออนไลน์ทั้งหมดของ Calumet อีกครั้งในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า รวมถึงการเปิดธุรกิจให้เช่าอีกครั้ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมการใช้ http://camarketing.com/calumetเกี่ยวกับซีแอนด์เอ มาร์เก็ตติ้ง อิงค์

C&A Marketing เป็นผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย และตัวแทนจำหน่ายกล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพออนไลน์ชั้นนำ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ Ridgefield Park, NJ, C&A เป็นผู้รับใบอนุญาตโพลารอยด์สำหรับกล้องดิจิตอลทันที กล้องวิดีโอสำหรับเล่นกีฬา กล้องรักษาความปลอดภัยภายในบ้าน IP และอุปกรณ์ถ่ายภาพ

ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเองของเรา ยอดขายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของเราเพิ่มขึ้น 16% เป็น 839,000 ดอลลาร์จาก 723,000 ดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปีที่แล้ว การเติบโตของยอดขายภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่มาจากลูกค้าของเราในตลาดบรรจุภัณฑ์และกีฬาทางน้ำ

กำไรขั้นต้นลดลง 9% เป็น 5.3 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2557 เทียบกับ 5.8 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปีที่แล้ว เนื่องจากยอดขายผลิตภัณฑ์ MC Healthcare ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสที่สองของปีงบประมาณที่แล้ว อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเป็น 35.7% ในไตรมาสที่สองของปีนี้

เทียบกับ 34.8% ในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว อันเป็นผลมาจากการผสมผสานยอดขายโดยรวมที่มีกำไรมากขึ้นระหว่างกลุ่มผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และกำหนดเอง และความพยายามในการลดต้นทุนในกลุ่มผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เราใช้โปรแกรมลดต้นทุนเพื่อรอการสูญเสียลูกค้ารายย่อยรายใหญ่

ค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาดเพิ่มขึ้น 1% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่สองของปีที่แล้ว อันเนื่องมาจากค่าขนส่งที่สูงขึ้นและค่าตัวอย่างสำหรับผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ใหม่ ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาลดลง 15% เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ของปีที่แล้ว เนื่องจากโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หลายโครงการในภาคส่วนการแพทย์เสร็จสมบูรณ์ ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง 2% เนื่องจากการลดค่าใช้จ่ายหลายประเภทเมื่อเทียบกับไตรมาสที่สองของปีที่แล้ว

รายได้จากการดำเนินงานลดลง 26% มาอยู่ที่ 1.3 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปีงบการเงิน 2557 เทียบกับ 1.8 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปีที่แล้ว รายได้สุทธิในไตรมาสที่สองลดลง 28% มาอยู่ที่ 891,000 ดอลลาร์หรือ 0.30 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด เทียบกับ 1.2 ล้านดอลลาร์หรือ 0.41

ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดในไตรมาสที่สองของปีที่แล้ว รายได้ที่ลดลงในไตรมาสที่สองมีสาเหตุหลักจากปริมาณการขายที่ลดลงและส่วนผสมการขายที่ทำกำไรได้น้อยกว่าของผลิตภัณฑ์ MC Healthcare เมื่อเทียบกับไตรมาสที่สองของปีงบประมาณที่แล้วผลลัพธ์ประจำปี

สำหรับครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2557 ยอดขายรวมลดลง 23% เป็น 29.6 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 38.3 ล้านดอลลาร์ในช่วงครึ่งแรกของปีงบการเงินที่แล้ว การลดลงส่วนใหญ่เกิดขึ้นในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเองซึ่งมียอดขาย 7.8 ล้านดอลลาร์ในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2557 เทียบกับ 15.4 ล้านดอลลาร์ในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2556

ยอดขายทางการแพทย์ทั้งหมด ซึ่งรวมถึง MC Healthcare ในครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2557 ลดลง 5% เป็น 21.8 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 22.9 ล้านดอลลาร์ในครึ่งแรกของปีงบการเงินที่แล้ว ยอดขายผลิตภัณฑ์ MC Healthcare ลดลง 19% สู่ 4.5 ล้านดอลลาร์ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ เทียบกับ 5.6 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว การลดลงส่วนใหญ่เกิดจากการขายผลิตภัณฑ์ของ MC Healthcare ที่ลดลง 1.1 ล้านดอลลาร์ให้กับรัฐบาลท้องถิ่นในรัฐบริติชโคลัมเบีย

ยอดขายของกลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการความดัน ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ทั้งหมด ยกเว้น MC Healthcare ลดลงน้อยกว่า 1% เหลือ 17.2 ล้านดอลลาร์ในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2557 เทียบกับ 17.3 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีงบประมาณ 2556 เพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบปีต่อปี – ยอดขายที่เพิ่มขึ้นของพื้นผิวสนับสนุนการรักษาเป็น 11.7 ล้านดอลลาร์ถูกชดเชยด้วยการลดลงทุกปีในกลุ่มผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์อื่น ๆ

ในกลุ่มผลิตภัณฑ์แบบคัสตอม ยอดขายของผู้บริโภคในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2557 ลดลง 56% เป็น 6.1 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 13.9 ล้านดอลลาร์ในช่วงครึ่งแรกของปีงบการเงิน 2556 อันเนื่องมาจากการสูญเสียลูกค้ารายย่อยรายใหญ่ ยอดขายอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 16% เป็น 1.7 ล้านดอลลาร์ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ เทียบกับ 1.5 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

12 พฤษภาคม 2557 10:33 น. Eastern Daylight Timนิวยอร์ก–( บิสิเนส ไวร์ )–“Nel corso degli anni abbiamo avuto numerose conversationi interne all’azienda relativamente alla struttura organizzativa e proprietaria delle piattaforme

การกีฬาร่วมมือกับพันธมิตรการวิจัย Melanoma เพื่อให้ความรู้แก่สาธารณชนและกระตุ้นการวิจัยโรคมะเร็งผิวหนัง

satellitari europee del marchio Sky Talvolta si ? parlato anche di BSkyB, tuttavia nessun accordo ? mai stato

raggiunto fra le parti.”“Nel corso degli anni abbiamo avuto numerose Discussioni interne all’azienda relativamente alla struttura organizzativa e proprietaria delle piattaforme satellitari europee del marchio สกาย Talvolta si ?

ยอดขายสำหรับไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2557 ลดลง 12% เหลือ 14.7 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 16.6 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2556 ตามที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ ยอดขายที่ลดลงส่วนใหญ่มาจากปริมาณที่ลดลงในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องนอนสำหรับผู้บริโภคและ MC Healthcare ของเรา

ยอดขายทางการแพทย์โดยรวมลดลง 7% เป็น 11.2 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2557 เทียบกับ 12.0 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปี 2556 สาเหตุหลักมาจากยอดขายผลิตภัณฑ์ของ MC Healthcare ที่ลดลงในแคนาดา MC Healthcare ได้รับคำสั่งซื้อตามฤดูกาลจำนวนมากจาก

บริติชโคลัมเบียในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ก่อนสิ้นปีงบประมาณของรัฐบาลที่ 31 มีนาคม ซึ่งไม่มีการดำเนินการซ้ำในปีงบประมาณ 2014 ซึ่งได้รับการชดเชยบางส่วนด้วยยอดขายที่เพิ่มขึ้น 7% ในด้านการรักษาพื้นผิว ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดของเรา ไลน์. นี่เป็นจุดที่ 12 ของเราTH การเติบโตของ

ยอดขายรายไตรมาสต่อไตรมาสติดต่อกันในสายผลิตภัณฑ์พื้นผิวสนับสนุนการรักษาของเรา ยอดขายด้านการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นเป็น 6.2 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปีนี้ เทียบกับ 5.7 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน การเติบโตส่วนใหญ่ในสายผลิตภัณฑ์นี้มาจากผลิตภัณฑ์ PressureGuard? Easy Air? และ APM2? ของเรา รวมถึงผลิตภัณฑ์รองรับพื้นผิว Custom Care? รุ่นใหม่ล่าสุดของเรา

ยอดขายรวมของกลุ่มผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์อื่นๆ ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสที่สองของปีงบประมาณก่อนหน้า ยอดขายเครื่องกำหนดตำแหน่งผู้ป่วยของเราลดลง 10% และการซ้อนทับลดลง 4% เนื่องจากความต้องการที่ลดลง ในขณะที่ยอดขายผลิตภัณฑ์ที่นั่งของเราเพิ่มขึ้น 6% ในช่วงไตรมาสที่สอง ยอดขาย

ผลิตภัณฑ์Selan? และ Risk Manager? ของเราลดลง 15% และ 26% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2013 เนื่องจากไตรมาสที่สองของปีงบประมาณที่แล้วได้รวมคำสั่งซื้อจำนวนมากในทั้งสองสายผลิตภัณฑ์ซึ่งไม่ได้ทำซ้ำในไตรมาสที่สองนี้ ปี.

ในกลุ่มผลิตภัณฑ์คัสตอม ยอดขายลดลง 23% ในช่วงไตรมาสที่สองเป็น 3.5 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 4.6 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปีที่แล้ว สาเหตุหลักมาจากการสูญเสียลูกค้ารายย่อยรายใหญ่ตามที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเองของเราประกอบด้วยเครื่องนอนสำหรับผู้บริโภคและผลิตภัณฑ์โฟมอุตสาหกรรมพิเศษ

ยอดขายเครื่องนอนสำหรับผู้บริโภคลดลง 31% มาอยู่ที่ 2.7 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 3.9 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2556 เราทำการจัดส่งผลิตภัณฑ์ล่าสุดให้กับลูกค้ารายย่อยรายใหญ่ในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ตามที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ ยอดขายเครื่องนอนสำหรับผู้บริโภคทั้งหมดลดลงเนื่องจากการสูญเสียลูกค้ารายย่อยรายใหญ่และการส่งเสริมการขายหมอนตามฤดูกาลกับลูกค้ารายอื่นที่เกิดขึ้นในไตรมาสที่สองของปีที่แล้วและไม่ได้เกิดขึ้นซ้ำในไตรมาสที่สองของปีนี้

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Anvato Live Cloud โปรดไปที่http://livecloud.anvato.com/และแวะไปที่บูธ Anvato (MR1) ที่ Streaming Media Eastเกี่ยวกับ AnvatoJohnson, Six Flags, State Farm Insurance, Subway ยูนิลีเวอร์, Verizon Wireless และ Walmart ภารกิจของกลุ่มคือการค้นหา หล่อเลี้ยง พัฒนา และสนับสนุนเนื้อหาคุณภาพสูงที่ทุกคนในครอบครัวสามารถเพลิดเพลินได้บนแพลตฟอร์มการจัดจำหน่ายที่หลากหลาย นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี 2541 AFE ได้ใช้จุดแข็งของสมาชิกร่วมกันเพื่อนำเสนอรายการโทรทัศน์ยอดนิยมทางเครือข่ายออกอากาศในช่วงเวลาไพรม์ไทม์มากกว่า 20 รายการ

สมาคมผู้จัดพิมพ์ออนไลน์แต่งตั้ง Jason Kint เป็น CEO
ในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงขององค์กร อดีต CBS Interactive SVP จะเป็นแนวทางในเชิงกลยุทธ์โดยรวม พัฒนาความคิดริเริ่มของสมาชิก และยกระดับเสียงในเรื่องเร่งด่วนในการเผยแพร่ทางดิจิทัล

12 พฤษภาคม 2557 10:00 น. เวลาออมแสงตะวันออกนิวยอร์ก–( บิสิเนส ไวร์ )–21 ก.ค. 2562 Online Publishers Association (OPA)ประกาศการว่าจ้าง CEO Jason Kint ซึ่งจะประจำการใน DC Kint จะเริ่มในวันที่ 27 พฤษภาคม โดยรับหน้าที่จาก Pam Horan ประธานตั้งแต่ปี

2549 Horan จะสิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง 10 ปีที่สมาคมในวันที่ 30 พฤษภาคม Kint มาถึง OPA ล่าสุดจาก CBS Interactive ซึ่งเขาเป็นรองประธานอาวุโสและผู้จัดการทั่วไปของแผนกกีฬา การประกาศนี้จัดทำโดยประธานบริหาร OPA และกรรมการผู้จัดการของ FT.com Rob Grimshaw

“ในขณะที่ OPA ก้าวเข้าสู่เฟสใหม่ที่น่าตื่นเต้น ประสบการณ์หลายทศวรรษของ Jason ที่เป็นผู้นำการริเริ่มด้านดิจิทัลสำหรับแบรนด์ที่ใหญ่ที่สุดบางแบรนด์ในการเผยแพร่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเรา”

ทวีตนี้”ในขณะที่ OPA ก้าวเข้าสู่เฟสใหม่ที่น่าตื่นเต้น Jason มีประสบการณ์หลายทศวรรษในการเป็นผู้นำการริเริ่มด้านดิจิทัลสำหรับแบรนด์ที่ใหญ่ที่สุดบางแบรนด์ในการเผยแพร่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเรา” Grimshaw กล่าว “เรายินดีต้อนรับความเป็นผู้นำและวิสัยทัศน์ของเขา และรู้สึกตื่น

เต้นที่จะ ทำงานร่วมกับเขาเพื่อนำ OPA ไปสู่ทศวรรษหน้าด้วยความคิดริเริ่มใหม่ๆ สมาชิกภาพที่แข็งแกร่ง และกลยุทธ์เพื่อการเติบโต”

Kint จะเป็นผู้นำ OPA ในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงในขณะที่สมาคมสร้างประวัติศาสตร์ 13 ปีในการเติมพลังการเติบโตและความมีชีวิตชีวาของสมาชิกที่ประกอบด้วยข่าวดิจิทัล ข้อมูล และความบันเทิงคุณภาพสูงกว่า 65 แบรนด์ เช่นThe New York Times , ESPN , USA Today , Cond?

NastและWebMD ( รายชื่อสมาชิกทั้งหมดที่นี่ ) เขาจะรับผิดชอบทิศทางเชิงกลยุทธ์โดยรวมขององค์กร ตลอดจนเป็นตัวแทนแบรนด์สมาชิกให้กับนักการตลาด สื่อมวลชน และผู้กำหนดนโยบาย ในบทบาทนี้ เขาจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับบริษัทสมาชิกและคณะกรรมการ OPA ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารสื่อดิจิทัลชั้นนำ 38 คน

“OPA เป็นสมาคมการค้าเดียวที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะและหลากหลายของผู้เผยแพร่ดิจิทัลคุณภาพสูงที่จัดการความสัมพันธ์โดยตรงกับผู้บริโภคและนักการตลาดที่เชื่อถือได้” คินท์กล่าว “ฉันรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ก้าวเข้าสู่บทบาทใหม่นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ OPA ยังคงชี้นำอุตสาหกรรมในประเด็นต่างๆ ตั้งแต่ความเป็นกลางสุทธิ นวัตกรรมด้านรายได้ ไปจนถึงความเป็นส่วนตัว”เกี่ยวกับ เจสัน คินต์

Jason Kint มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมสื่อดิจิทัลมากว่า 20 ปี ใช้เวลาเจ็ดปีในการเป็นผู้นำวิวัฒนาการของ CBS Sports ให้กลายเป็นแบรนด์หลายแพลตฟอร์มที่นำเสนอเนื้อหากีฬาถ่ายทอดสด ออนไลน์ และกีฬาบนมือถือชั้นนำ ในระหว่างการดำรงตำแหน่งของ Jason CBSSports.com ได้เสริมความ

แข็งแกร่งให้กับตำแหน่งผู้นำใน Fantasy Sports และการสตรีมสดของการแข่งขันกีฬาสำคัญๆ โดยการทำลายสถิติอุตสาหกรรมสำหรับผู้ชม รายได้ และผลกำไร ในฐานะรองประธานอาวุโสและผู้จัดการทั่วไปของแผนกกีฬาของ CBS Interactive เขามีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อธุรกิจที่ทำกำไรได้อย่างมี

นัยสำคัญและพนักงานกว่า 300 คนของบริษัท ซึ่งรวมถึงงานบรรณาธิการ การผลิต วิศวกรรม การตลาด และการขาย Jason เป็นที่รู้จักในฐานะผู้นำกลยุทธ์ในการสตรีมวิดีโอสดมากกว่า 22,000 รายการในแต่ละปี รวมถึง March Madness Live

Jason มีประสบการณ์มากมายในการขยายธุรกิจดิจิทัลที่หลากหลาย รวมถึงการโฆษณา ธุรกิจ B2B และผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียมในหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ และโทรทัศน์ ก่อนร่วมงานกับซีบีเอส เจสันเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารหลายตำแหน่งในช่วงปี พ.ศ. 2539-2550 โดยเปิดตัวและเป็นผู้นำเว็บไซต์

สำหรับข่าวกีฬาและเว็บไซต์เรือธงของนิตยสารไทม์มิเรอร์ทั้งหมดภายใต้การเป็นเจ้าของของไทม์ มิเรอร์, พอล อัลเลน และต่อมาคือ คอนเด แนสต์ เจสันมีความหลงใหลในการสื่อสารมวลชนอย่างลึกซึ้งและพัฒนาแบรนด์ที่มีชื่อเสียงให้กลายเป็นอนาคตดิจิทัลแบบหลายแพลตฟอร์ม
กี่ยวกับสมาคมผู้เผยแพร่ออนไลน์

สมาคมผู้เผยแพร่โฆษณาออนไลน์ (OPA) ก่อตั้งขึ้นในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2544 เป็นองค์กรการค้าที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่อุทิศตนเพื่อเป็นตัวแทนแบรนด์เนื้อหาดิจิทัลคุณภาพสูงต่อหน้าชุมชนโฆษณา สื่อมวลชน รัฐบาล และสาธารณชน OPA สร้างงานวิจัยที่เป็นกรรมสิทธิ์เกี่ยวกับการโฆษณาและการใช้สื่อ

ออนไลน์สำหรับสมาชิกของเราและสาธารณะ สร้างฟอรัมสาธารณะและส่วนตัวเพื่อสำรวจและพัฒนาประเด็นสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อแบรนด์เนื้อหา และทำงานเพื่อให้ความรู้แก่สาธารณชนในวงกว้างเกี่ยวกับความสำคัญของแบรนด์เนื้อหาที่มีคุณภาพ

ออสติน, เท็กซัส–( บิสิเนส ไวร์ )–31 ส.ค. LIN Media LLC (“LIN Media”; NYSE:LIN) บริษัทมัลติมีเดียในพื้นที่ ประกาศว่า Adrienne Roark ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานและผู้จัดการทั่วไปของ KOIN-TV ซึ่งเป็น CBS ในท้องถิ่น บริษัทในเครือ ในพอร์ตแลนด์ รัฐออริกอน

“อาเดรียนเป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์และขับเคลื่อนอย่างสูง ซึ่งนำประสบการณ์ทางการตลาดขนาดใหญ่ที่น่าประทับใจมาสู่ตำแหน่งนี้”

ทวีตนี้Ms. Roark เป็นผู้บริหารรายการโทรทัศน์ที่ประสบความสำเร็จด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี และผลงานที่ผ่านการพิสูจน์แล้วในการเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งข่าวของสถานีโทรทัศน์ในทุกแพลตฟอร์ม เธอจะเข้าร่วม LIN Media หลังจากใช้เวลาสี่ปีที่ผ่านมาในตำแหน่งรองประธานและผู้อำนวย

การฝ่ายข่าวที่ KTVT-TV ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ CBS ??ในท้องถิ่นในเมืองดัลลัส-ฟอร์ตเวิร์ธ รัฐเท็กซัส ในระหว่างที่เธอดำรงตำแหน่ง Ms. Roark ได้ใช้กลยุทธ์ดิจิทัลและโซเชียลมีเดียที่เป็นนวัตกรรมใหม่ และเปลี่ยนแผนกที่ใหญ่ที่สุดของสถานีให้กลายเป็นศูนย์เนื้อหาแบบหลายแพลตฟอร์มที่ทำงานร่วมกันกับ

ทุกแผนกเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ ก่อนหน้านั้น คุณ Roark เป็นผู้อำนวยการฝ่ายข่าวที่ WFOR-TV ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ CBS ??ท้องถิ่นในไมอามี รัฐฟลอริดา และผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายข่าวของ WESH-TV ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ NBC ในท้องถิ่นในออร์แลนโด รัฐฟลอริดา

ในบทบาทใหม่ของเธอซึ่งจะมีผลในวันที่ 23 มิถุนายน 2014 คุณ Roark จะเป็นผู้กำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ ความเป็นผู้นำ และการจัดการการปฏิบัติงานสำหรับ KOIN-TV เธอจะรายงานต่อ Jay Howell รองประธานฝ่ายโทรทัศน์ของ LIN Media

“อาเดรียนเป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์และขับเคลื่อนอย่างสูง ซึ่งนำประสบการณ์ทางการตลาดขนาดใหญ่ที่น่าประทับใจมาสู่ตำแหน่งนี้” นายโฮเวลล์กล่าว “เธอมีความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงและจริงใจที่จะตอบสนองความต้องการของผู้ชมและผู้โฆษณาของเรา ฉันตื่นเต้นที่จะได้ต้อนรับเธอเข้าสู่ทีม”

“ด้วยการเปิดตัวแบรนด์ใหม่ของสถานีเมื่อเร็วๆ นี้ ‘KOIN 6 – Watching Out For You’ แพลตฟอร์มดิจิทัลชั้นนำของอุตสาหกรรมและทีมงานที่มีความสามารถอย่างมาก เรามีอะไรมากมายที่จะนำเสนอแก่ผู้ชมและผู้โฆษณา และฉันตื่นเต้นที่จะได้เป็น ส่วนหนึ่งของชุมชนที่โดดเด่นแห่งนี้” นางรอคกล่าว

Ms. Roark เป็นผู้ชนะรางวัล Emmy ระดับภูมิภาคถึงสามครั้งและได้รับรางวัล Edward R. Murrow ระดับภูมิภาคหกรางวัล เธอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการสื่อสารจากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอไฮโอ และทุนจริยธรรมจากสถาบัน Poynter สำหรับวารสารศาสตร์ นอกจากนี้ เธอยังเป็นสมาชิกคณะกรรมการ

และกลุ่มต่างๆ อย่างแข็งขัน รวมถึงนักข่าวและบรรณาธิการสืบสวน สมาคมข่าววิทยุโทรทัศน์ดิจิทัล และคณะกรรมการที่ปรึกษาของวิทยาลัยศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอไฮโอ เธอจะอาศัยอยู่ในพอร์ตแลนด์กับสามีและลูกชายสองคนของเธอเกี่ยวกับ หลิน มีเดีย

LIN Media เป็นบริษัทมัลติมีเดียในท้องถิ่นที่ดำเนินการหรือให้บริการสถานีโทรทัศน์ 43 แห่งและช่องดิจิตอล 7 ช่องในตลาด 23 แห่งของสหรัฐฯ และกลุ่มผลิตภัณฑ์เว็บไซต์ แอพ และผลิตภัณฑ์มือถือที่หลากหลาย ซึ่งช่วยให้เข้าถึงเนื้อหาที่เป็นเอกลักษณ์และเกี่ยวข้องบนหน้าจอต่างๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้น

สถานีโทรทัศน์ที่มีเรตติ้งสูงของ LIN Media นำเสนอข่าวท้องถิ่นและเรื่องราวชุมชนที่สำคัญพร้อมกับรายการกีฬาและความบันเทิงที่ติดอันดับสูงสุดให้กับ 10.5% ของบ้านโทรทัศน์ในสหรัฐอเมริกา การดำเนินงานด้านสื่อดิจิทัลของบริษัทมุ่งเน้นไปที่สื่อที่เกิดขึ้นใหม่และเทคโนโลยีเชิงโต้ตอบ ซึ่งนำเสนอโซลูชัน

การตลาดดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพให้กับหน่วยงานและแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในประเทศ LIN Media LLC ซื้อขายใน NYSE ภายใต้สัญลักษณ์ “LIN” บริษัท ฯ ใช้เป็นประจำเว็บไซต์ของตนเป็นแหล่งสำคัญของข้อมูล บริษัท ฯ และสามารถเข้าถึงได้www.linmedia.com

อาลีบาบา กรุ๊ป แต่งตั้ง จิม วิลกินสัน เป็นรองประธานอาวุโส หัวหน้าฝ่ายกิจการองค์กรระหว่างประเทศ
12 พฤษภาคม 2557 08:50 น. Eastern Daylight Time
หางโจว ประเทศจีน–( BUSINESS WIRE )–22 ส.ค. 2561 Alibaba Group ประกาศแต่งตั้ง Jim Wilkinson เป็นรองประธานอาวุโส หัวหน้าฝ่ายกิจการองค์กรระหว่างประเทศ วิลกินสันจะประจำอยู่ที่ซานฟรานซิสโกเบย์แอเรียและจะถูกตั้งข้อหาสร้างและนำทีมกิจการองค์กรระหว่างประเทศของอาลีบาบากรุ๊ป

“ความเป็นผู้นำ ประสบการณ์ระดับโลก และผลงานที่ประสบความสำเร็จของ Jim จะช่วยให้อาลีบาบานำข้อความของภารกิจของเราออกสู่ตลาดนอกประเทศจีน: เพื่อให้ง่ายต่อการทำธุรกิจทุกที่”

ทวีตนี้วิลกินสันนำประสบการณ์ด้านการสื่อสารและความสัมพันธ์องค์กรที่กว้างขวางมาสู่กลุ่มอาลีบาบาในกลุ่มชุมชนระหว่างประเทศ ผู้บริโภคและการเงิน วิลกินสันยังมีประสบการณ์ด้านรัฐบาลและการกำกับดูแลที่แข็งแกร่งในตลาดสำคัญๆ ทั่วโลกทั่วโลก

“ในขณะที่อาลีบาบาขยายแพลตฟอร์มของเราสำหรับผู้ประกอบการและธุรกิจขนาดเล็กทั่วโลก สิ่งสำคัญคือเราต้องมีคนที่เหมาะสมซึ่งมีประวัติการสร้างสะพานข้ามพรมแดนทางภูมิศาสตร์” แจ็ค หม่า ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานกรรมการบริหารของกล่าว อาลีบาบา กรุ๊ป. “ความเป็นผู้นำ ประสบการณ์ระดับโลก และผลงานที่ประสบความสำเร็จของ Jim จะช่วยให้อาลีบาบานำข้อความของภารกิจของเราออกสู่ตลาดนอกประเทศจีน: เพื่อให้ง่ายต่อการทำธุรกิจทุกที่”

“Jim เป็นผู้สร้างทีมที่ได้รับการพิสูจน์แล้วและเป็นผู้นำในกิจการองค์กรระดับโลกด้วยประวัติอันยาวนานในด้านความซื่อสัตย์ ความมุ่งมั่น และความมุ่งมั่นที่สะท้อนถึงคุณค่าของอาลีบาบา” โจ ไจ รองประธานบริหารของอาลีบาบากรุ๊ปกล่าว “ผมตั้งตารอที่จะได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับจิมในขณะที่เราเข้าสู่ช่วงต่อไปที่น่าตื่นเต้นของการพัฒนาบริษัท”

ก่อนดำรงตำแหน่งที่อาลีบาบา วิลกินสันเคยเป็นรองประธานบริหารฝ่ายการสื่อสารของเป๊ปซี่โค ซึ่งเป็นผู้นำด้านอาหารและเครื่องดื่มระดับโลกที่มีรายได้สุทธิมากกว่า 65 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่ PepsiCo Wilkinson บริหารจัดการทีมสื่อสารที่แข็งแกร่งและประสบความสำเร็จ โดยมีอยู่ในตลาดสำคัญๆ ที่มีการเติบโตทั่วโลก รวมทั้งในประเทศจีนและทั่วเอเชีย

วิลกินสันเข้าร่วม PepsiCo จากกลุ่มบรันสวิก ซึ่งเขาดำรงตำแหน่งในซานฟรานซิสโกและเท็กซัสในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศและกลยุทธ์ทางการเงิน โดยให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับหน้าที่ทั่วโลกซึ่งครอบคลุมการสื่อสารระหว่างประเทศ องค์กร และการเงิน ชื่อเสียงขององค์กร นักลงทุนสัมพันธ์ การจัดการวิกฤต และการดำเนินคดี

ก่อนหน้าร่วมงานกับ Brunswick Group วิลกินสันเคยเป็นเสนาธิการของ Henry M. Paulson รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกา โดยทำหน้าที่เป็นนักยุทธศาสตร์อาวุโสและที่ปรึกษา และทำงานเกี่ยวกับนโยบายการเงินและการจัดการวิกฤต ก่อนทำงานให้กับกระทรวงการคลัง วิลกินสันเคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาอาวุโสของคอนโดลีซซา ไรซ์ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ

วิลกินสันสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาจากมหาวิทยาลัยเท็กซัสที่อาร์ลิงตัน (ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ การเงิน) และมหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) เขาเป็นผู้ที่ชื่นชอบกีฬาความอดทนและนักวิ่งเทรลตัวยง (รวม 26 มาราธอน)เกี่ยวกับอาลีบาบากรุ๊ป

พันธกิจของ Alibaba Group คือการทำให้การทำธุรกิจเป็นเรื่องง่ายทุกที่ บริษัทเป็นบริษัทการค้าออนไลน์และมือถือที่ใหญ่ที่สุดในโลกในแง่ของปริมาณสินค้ารวม บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 2542 โดยให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานและการเข้าถึงการตลาด เพื่อช่วยให้ธุรกิจใช้ประโยชน์จากพลังของอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างตัวตนออนไลน์และดำเนินการค้าขายกับผู้บริโภคหลายร้อยล้านคนและธุรกิจอื่นๆรกิจหลักของอาลีบาบา กรุ๊ป ได้แก่:

Anvato เป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุดสำหรับผู้แพร่ภาพกระจายเสียงและผู้ให้บริการเนื้อหาเพื่อนำเสนอทีวีทุกที่ ด้วยการผสานรวมผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด เช่น การสตรีมเชิงเส้นแบบสด VOD การต่อโฆษณา ผู้เล่น และการวิเคราะห์ ไว้ในแพลตฟอร์มเดียวแบบครบวงจร Anvato ช่วยให้ลูกค้าสามารถ

เข้าถึงและสร้างรายได้จากผู้ชมที่กว้างขึ้นได้อย่างง่ายดาย ในการขับเคลื่อน TV Everywhere สำหรับการแข่งขันกีฬาที่ใหญ่ที่สุด รายการระดับประเทศ และรายการข่าวท้องถิ่น แพลตฟอร์มสื่อที่มีความยืดหยุ่นสูงและมีการจัดการบนคลาวด์ของ Anvato จะปรับปรุงการทำงานของสื่อดิจิทัลตั้งแต่สัญญาณ HD ไป

จนถึงผู้เล่นปลายทางNBCUniversal, FOX Sports, LIN Media, Hearst, Scripps, Univision, Post-Newsweek และ Journal Broadcast Group เป็นหนึ่งในผู้แพร่ภาพกระจายเสียงชั้นนำที่ไว้วางใจให้ Anvato เป็นพันธมิตรด้านเทคโนโลยีของพวกเขาหมายเหตุ: เครื่องหมายการค้าและ

เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนทั้งหมดที่กล่าวถึงในที่นี้เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้องDichiarazione dal portavoce di 21st Century Fox สัมพันธ์กับ BSkyB

ไว้วางใจที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นปัจจุบันของ Orbital Sciences Corp. (“Orbital” หรือ “Orbital” บริษัท”) (NYSE: ORB) และการละเมิดกฎหมายของรัฐอื่นๆ โดยคณะกรรมการของ Orbital ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอควบรวมกิจการของบริษัทกับ Alliant Techsystems, Inc. (“Alliant”)

ภายใต้เงื่อนไขของการทำธุรกรรมนี้ Alliant จะแยกกลุ่มกีฬากลางแจ้งอันมีค่าออกก่อน หลังจากการแยกตัวออกไป ผู้ถือหุ้นของ Orbital จะได้รับ 0.449 หุ้นของสินทรัพย์ที่เหลืออยู่ของ Alliant สำหรับหุ้น Orbital แต่ละหุ้นที่พวกเขาเป็นเจ้าของ ธุรกรรมดังกล่าวอาจประเมินค่า Orbital ต่ำเกินไป

เนื่องจากสต็อกของบริษัทได้เพิ่มขึ้นมากกว่า 70% ในปีที่แล้ว ซึ่งสะท้อนถึงความสำเร็จของบริษัทในการเปิดตัวเรืออุปทานไร้คนขับไปยังสถานีอวกาศนานาชาติ นอกจากนี้ หลังจากการควบรวมกิจการ ผู้ร่วมก่อตั้ง Orbital จะทำหน้าที่เป็นประธานและซีอีโอของบริษัทที่ควบรวมกิจการ

หากคุณเป็นเจ้าของในปัจจุบันหุ้นสามัญของวงและต้องการที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบการดำเนินการโดย Brower Piven โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือภาระหน้าที่ให้คุณคลิกที่นี่: http://www.browerpiven.com/currentinvestigations.html

คุณสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยติดต่อ Brower Piven ทางอีเมลที่hoffman@browerpiven.com หรือทางโทรศัพท์ที่ (410) 415-6616 ทนายความที่ Brower Piven ร่วมกันมีประสบการณ์มากกว่าศตวรรษในการดำเนินคดีด้านหลักทรัพย์และคดีฟ้องร้องแบบกลุ่มอื่นๆ

Y&R เป็นหนึ่งในบริษัทสื่อสารการตลาดชั้นนำระดับโลก ประกอบด้วยเอเจนซี่โฆษณา Y&R ที่เป็นสัญลักษณ์ VML หนึ่งในเอเจนซี่ดิจิทัลที่ได้รับการยกย่องและเติบโตเร็วที่สุดในโลก และ iconmobile ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทการตลาดบนมือถือชั้นนำ

Y&R Advertising เอเจนซี่ที่ใหญ่ที่สุดของ Y&R มีสำนักงาน 187 แห่ง ใน 91 ประเทศทั่วโลก โดยมีลูกค้าซึ่งรวมถึง Campbell’s Soup Company, Colgate-Palmolive, Danone, Virgin Atlantic, Xerox, GAP, Land Rover และ Telefonica และอื่นๆ อีกมากมาย&R เป็นส่วนหนึ่งของ WPP (NASDAQ:WPPGY)ติดตามเราได้ที่:@YoungRubicam และ @YoungRubicam

การแจ้งเตือนผู้ถือหุ้น: Brower Piven ประกาศการสอบสวนของ Orbital Sciences Corp. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการที่เสนอของ บริษัท กับ Alliant Techsystems, Inc.05 พ.ค. 2557 16:08 น. เวลาออมแสงตะวันออกสตีเวนสัน, แมริแลนด์–( บิสิเนส ไวร์ )–25 ค.ศ. 2019 สำนักงานกฎหมายว่าด้วยคดีความเกี่ยวกับหลักทรัพย์ของ Brower Piven, A Professional Corporation ได้เริ่มการสอบสวนถึงการละเมิดหน้าที่ความ

Taobao Marketplace ( www.taobao.com ) แหล่งช้อปปิ้งออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดของจีน
Tmall.com ( www.tmall.com ) แพลตฟอร์มบุคคลที่สามออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดของจีนสำหรับแบรนด์และผู้ค้าปลีก
Juhuasuan ( www.juhuasuan.com ) ตลาดซื้อขายกลุ่มออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของจีน

AliExpress ( www.aliexpress.com ) ตลาดออนไลน์ระดับโลกสำหรับผู้บริโภคที่จะซื้อโดยตรงจากจีน
Alibaba.com ( www.alibaba.com ) แพลตฟอร์มค้าส่งออนไลน์ระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดของจีนสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
1688.com ( www.1688.com ) ตลาดค้าส่งออนไลน์ชั้นนำในประเทศจีน

Alibaba Cloud Computing ( www.aliyun.com ) ผู้ให้บริการคลาวด์คอมพิวติ้งชั้นนำแก่ธุรกิจและผู้ประกอบการ
อาลีบาบา กรุ๊ป ยังให้บริการชำระเงินและเอสโครว์ในตลาดของตนผ่านทางสมาคมกับอาลีเพย์ ( www.alipay.com ) ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันของอาลีบาบากรุ๊ป

ผ่าน China Smart Logistics ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Alibaba Group ที่ถือหุ้น 48% ดำเนินการระบบข้อมูลโลจิสติกส์ส่วนกลางที่เชื่อมต่อเครือข่ายของบริษัทจัดส่งด่วนในจีน

ประกาศ do porta-voz da 21st Century Fox com respeito ? BSkyB12 พฤษภาคม 2557 08:26 น. Eastern Daylight Timeโนวา ยอร์ค–( บิสิเนส ไวร์ )–23 ต.ค. “Com o passar dos anos, tivemos v?rias conversa??es internas relativas ? esttrutura

RealD และ THE SPACE CINEMA ประกาศข้อตกลงขยายเวลา รวมถึงการติดตั้งระบบ RealD Cinema เพิ่มเติมอีก 40 รายการ
การติดตั้ง RealD 3D รวมกว่า 140 แห่งทั่วสถานที่ตั้งของ SPACE CINEMA

organizacional e de propriedade das plataformas de sat?lite Europeias com a marca Sky Algumas vezes, essas conversa??es inclu?ram o BSkyB, mas nunca chegamos a um acordo entre as partes.” (Algumas vezes, essas conversa??es inclu?ram o BSkyB, mas nunca chegamos a um acordo entre as partes.”)

โรมและลอนดอน–( บิสิเนส ไวร์ )–22 ส.ค. 2559 บริษัท RealD Inc. (NYSE: RLD) ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีด้านภาพและเทคโนโลยีภาพ 3 มิติระดับโลก และ THE SPACE CINEMA ผู้จัดแสดงละครชั้นนำของอิตาลี ได้ประกาศข้อตกลงขยายเวลาในการติดตั้ง RealD 3D Cinema Systems อีก 40

แห่งที่ สถานที่ตั้งของ THE SPACE CINEMA ทั่วประเทศอิตาลี เมื่อรวมกับหอประชุม THE SPACE CINEMA ที่ติดตั้ง RealD 3D ประมาณ 100 แห่งในปัจจุบัน จำนวนการติดตั้ง RealD 3D ทั่วสถานที่ตั้งของ THE SPACE CINEMA จะรวมแล้วมากกว่า 140 การติดตั้ง RealD Cinema System ใหม่ได้เริ่มขึ้นแล้วและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในฤดูร้อนนี้ .

“ด้วย passar dos anos, tivemos v?rias conversa??es internas relativas ? esttrutura organizacional e de propriedade das plataformas de sat?lite Europeias com a marca Sky Algumas vezes, essas conversa??es inclu?ram o BSkyB, mas nunca chegamos a um acordo entre as partes”วีตนี้Sobre a 21st Century Fox

เรารู้สึกตื่นเต้นที่การร่วมมือกับ THE SPACE CINEMA ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง และหวังว่าจะได้นำประสบการณ์ 3D ระดับพรีเมียมของเราไปสู่ผู้ชมที่หลงใหล”

ทวีตนี้“ข้อตกลงนี้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของเราในตลาดอิตาลี” Karina Neill ผู้อำนวยการฝ่ายภาพยนตร์ EMEA ของ RealD Europe กล่าว “เรารู้สึกตื่นเต้นที่การร่วมมือกับ THE SPACE CINEMA ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง และหวังว่าจะได้นำประสบการณ์ 3D ระดับพรีเมียมของเราไปสู่ผู้ชมที่หลงใหล”

Donato Cupertino ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการของ THE SPACE CINEMA กล่าวเสริมว่า “เรามีความยินดีที่จะขยายความสัมพันธ์ของเรากับ RealD และขยายเทคโนโลยีทั่วทั้งวงจร ในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้นำของตลาดอิตาลีที่กำลังเติบโตและมีการแข่งขันสูง ความสามารถในการมอบประสบการณ์การชมภาพยนตร์ที่ดีที่สุดให้กับผู้ชมภาพยนตร์ของเรานั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด และนี่คือสิ่งที่ RealD มอบให้”

ศตวรรษที่ 21 Fox ? o ผลงานหลัก โทรทัศน์ por cabo, por assinatura, emissoras, ภาพยนตร์และผลงานจากดาวเทียม cobrindo seis continentes ao redor do mundo มูลค่ารวมกว่า 1,5 พันล้านบาท สำหรับ 100 ตำแหน่ง, สิ่งที่ต้องทำ ระบบปฏิบัติการ, a 21st Century Fox

เทคโนโลยีภาพยนตร์ 3 มิติที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดในโลก RealD 3D ได้รับการติดตั้งในหอประชุมประมาณ 475 แห่งโดยผู้แสดงสินค้าชั้นนำในอิตาลีและในหอประชุมมากกว่า 25,000 แห่ง โดยผู้แสดงสินค้าประมาณ 1,000 รายใน 74 ประเทศทั่วโลกเกี่ยวกับ RealD Inc.

? a sede do portfolio global de redes e propriedades de cabo e de difus?o, incluindo a FOX, FX, FXX, FX, FXX, FX , FS1, Fox News Channel, Fox Business Network, Fox Sports, Fox Sports Network, National Geographic Channels,

RealD เป็นผู้อนุญาตชั้นนำระดับโลกสำหรับ 3D และเทคโนโลยีภาพอื่นๆ กลุ่มทรัพย์สินทางปัญญาที่กว้างขวางของ RealD ใช้ในแอพพลิเคชั่นที่ช่วยให้ได้รับประสบการณ์การรับชมระดับพรีเมียมในโรงภาพยนตร์ ที่บ้าน และที่อื่นๆ RealD อนุญาตให้ใช้ RealD Cinema Systems แก่ผู้แสดงภาพยนตร์ที่แสดง

ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติและเนื้อหา 3 มิติทางเลือก RealD ยังจัดหาเทคโนโลยี RealD Display, แว่นตา Active และ Passive และเทคโนโลยีรูปแบบ RealD ให้กับผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค ผู้ผลิตเนื้อหา และผู้จัดจำหน่าย เพื่อให้สามารถจัดส่งและดูเนื้อหา 3D และเนื้อหาระดับพรีเมียมอื่นๆ บนจอภาพและอุปกรณ์ต่างๆ

MundoFox, STAR, 28 รายการโทรทัศน์ ตำแหน่ง EUA e mais de 300 canais, ภาพรวม ระบบปฏิบัติการ canais internacionais da Fox, o est?dio de filmagens Twentieth Century Fox Film และ est?dios de produ??o de televis?o Twentieth Century Fox

RealD ก่อตั้งขึ้นในปี 2546 และมีสำนักงานอยู่ที่เบเวอร์ลีฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย โบลเดอร์ โคโลราโด; ลอนดอน, สหราชอาณาจักร; มอสโควประเทศรัสเซีย; เซียงไฮ้ประเทศจีน; ฮ่องกง; โตเกียว, ญี่ปุ่น; และรีโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่www.reald.comกี่ยวกับ THE SPACE CINEMA

Television e Shine Group. A empresa tamb?m fornece conte?do de classe A para milh?es de assinantes atrav?s dos seus servi?os de televis?o por assinatura na Europa e na ?sia, entre eles, Sky Deutschland, Sky It?lia และเข้าร่วม Sky ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสุนัขจิ้งจอกศตวรรษที่ 21 เข้าถึงไซต์www.21CF.com .

THE SPACE CINEMA เป็นผลจากการควบรวมกิจการของ Warner Village Cinema และ Medusa Space Cinema เป็นเจ้าของโดย 21 Investments – บริษัทไพรเวทอิควิตี้ นำโดย Alessandro Benetton – (51%) และโดย Mediaset RTI (สำหรับส่วนที่เหลือ 49%) The Space Cinema เครือ

ภาพยนตร์ชั้นนำในอิตาลี เน้นงานกับผู้ชมที่มีความเป็นเลิศทั้งในแง่ของคุณภาพของสิ่งอำนวยความสะดวกและการจัดหาเนื้อหาพิเศษ ด้วยเหตุนี้ ในปี 2012 Space Extra จึงถือกำเนิดขึ้น: ตารางการแสดงเนื้อหาพิเศษที่อุทิศให้กับวัฒนธรรม ดนตรี วิทยาศาสตร์ กีฬา ความบันเทิง และศิลปะ ในปี 2014 The Space Cinema ได้เปิดตัว The Space Movies ซึ่งเป็นแบรนด์ใหม่ที่อุทิศให้กับการจัดจำหน่ายภาพยนตร์ www.thespacecinema.itข้อควรระวังในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

O texto no idioma original deste an?ncio ? a vers?o oficial autorizada. ในฐานะที่เป็น s?o fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que ? a ?nica vers?o do texto que tem efeito legal.

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ประกอบด้วยข้อมูลและแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: ข้อความเกี่ยวกับการเปิดตัวเทคโนโลยี RealD 3D ที่คาดการณ์ไว้ทั่วทั้งหอประชุม THE SPACE CINEMA และการเติบโตของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ 3 มิติ ข้อความเหล่านี้อิงตามความคาดหวังและ

ความเชื่อในปัจจุบันของ RealD ตลอดจนข้อสมมติฐานหลายประการเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวมีความเสี่ยง ความไม่แน่นอน การสันนิษฐาน และปัจจัยสำคัญอื่นๆ ทั้งที่ทราบและไม่ทราบ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ RealD ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมากจากผลลัพธ์ที่กล่าวถึงในแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า

RealD ไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อมูลในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้หรือข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ ต่อสาธารณะ เพื่อสะท้อนถึงข้อมูล เหตุการณ์หรือสถานการณ์ใหม่หลังจากวันที่ทำขึ้น หรือเพื่อสะท้อนถึงเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด

NIKE ประกาศจ่ายเงินปันผล $0.24 รายไตรมา12 พฤษภาคม 2557 16:15 น. Eastern Daylight Time
เวอร์ตัน, โอเรกอน–( บิสิเนส ไวร์ )–17 ต.ค. NIKE, Inc. (NYSE:NKE) ประกาศในวันนี้ว่าคณะกรรมการบริษัทได้ประกาศจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด

รายไตรมาสที่ 0.24 ดอลลาร์ต่อหุ้นสำหรับยอดค้างชำระหุ้นสามัญประเภท A และ B ของบริษัท เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 ถึงผู้ถือหุ้นที่มีการบันทึกรายการเมื่อปิดทำการในวันที่ 2 มิถุนายน 2557เกี่ยวกับ NIKE, Inc.

NIKE, Inc. ซึ่งตั้งอยู่ใกล้เมืองบีเวอร์ตัน รัฐโอเรกอน เป็นนักออกแบบ นักการตลาด และผู้จัดจำหน่ายรองเท้ากีฬา เครื่องแต่งกาย อุปกรณ์และเครื่องประดับสำหรับกีฬาและฟิตเนสของแท้ บริษัทในเครือของ NIKE ที่ถือหุ้นทั้งหมด ได้แก่ Converse Inc. ซึ่งออกแบบ ทำการตลาด และจัดจำหน่าย

รองเท้า เสื้อผ้า และเครื่องประดับสำหรับไลฟ์สไตล์นักกีฬา และ Hurley International LLC ซึ่งออกแบบ ทำการตลาด และจัดจำหน่ายรองเท้า เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับสำหรับไลฟ์สไตล์วัยรุ่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม NIKE เผยแพร่ผลประกอบการและข้อมูลทางการเงินอื่น ๆ ที่มีอยู่บนอินเทอร์เน็ตที่http://investors.nikeinc.com และบุคคลที่สามารถปฏิบัติตาม@nike

โอซิริสรายงานผลประกอบการไตรมาสแรกปี 2557: รายรับเพิ่มขึ้น 25% และอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจาก 73% เป็น 78%12 พฤษภาคม 2557 16:00 น. เวลาออมแสงตะวันออกโคลัมเบีย, แมริแลนด์–( บิสิเนส ไวร์ )–25 ค.ศ. 2019 Osiris Therapeutics, Inc. (NASDAQ: OSIR) บริษัทสเต็มเซลล์ชั้นนำที่มุ่งเน้นการพัฒนาและทำการตลาดผลิตภัณฑ์ในตลาดการดูแลบาดแผล ศัลยกรรมกระดูก และเวชศาสตร์การกีฬา ได้ประกาศผลประกอบการทางการเงินสำหรับ ไตรมาสแรกของปี 2557

“ตอนนี้ นอกเหนือจากความเป็นผู้นำที่สำคัญแล้ว เราพร้อมที่จะขับเคลื่อนโมเมนตัมนี้ไปข้างหน้าในขณะที่เรายังคงเติบโตในทุกด้านของธุรกิจของเรา”ทวีตนีไฮไลท์และการพัฒนาล่าสุด

รายได้จากผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นสำหรับไตรมาสดังกล่าวเป็น 10.1 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 146% จากไตรมาสแรกของปี 2556 และ 25% จากไตรมาสก่อนหน้า
อัตรากำไรขั้นต้นดีขึ้นจาก 73% ในไตรมาสก่อนเป็น 78% ในไตรมาสแรกของปี 2557 – กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 169% เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปี 2556 และ 32% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

ได้รับความคุ้มครอง Medicare ใน 9 รัฐ คิดเป็น 18% ของผู้ประกันตนของ Medicare
ขยายในเชิงพาณิชย์โดยเพิ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลบาดแผล 70 คนให้กับองค์กร

นำเสนอการศึกษาเภสัชเศรษฐศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของ Grafix? ที่งาน Symposium for Advanced Wound Care ซึ่งแสดงให้เห็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่มีนัยสำคัญทางสถิติของการปิดแผล และแสดงการเปรียบเทียบเชิงปริมาณของพารามิเตอร์ทางเภสัชวิทยาที่เกี่ยวข้องของบาดแผลระหว่างเยื่อ amnion ของมนุษย์ที่เก็บรักษาด้วยการแช่เยือกแข็งและไม่แช่เย็น

นำเสนอในการประชุมประจำปี 2014 American Academy of Orthopedic Surgeons ซึ่งเป็นการศึกษาของ Cartiform? ที่ยืนยันการรักษาสถาปัตยกรรมทางชีววิทยาสามมิติที่พบในกระดูกอ่อนข้อต่อพื้นเมือง

ทีมผู้บริหารที่แข็งแกร่งขึ้น – ส่งเสริม Frank D. Czworka, Jr. เป็นรองประธานและผู้จัดการทั่วไปของ Wound Care โดยแต่งตั้ง Ther?sa K. Dixon เป็นผู้จัดการทั่วไป GCLUB ฝ่ายเข้าถึงตลาดและการชำระเงินคืน และ Dwayne Montgomery เป็นผู้จัดการทั่วไป แผนกศัลยกรรมกระดูกและเวชศาสตร์การกีฬา
Hansj?rg Wyss ประธานกิตติคุณของ Synthes ได้ว่าจ้าง Synthes เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์ให้กับบริษัท

ได้รับเงินสด 15 ล้านดอลลาร์จาก Mesoblast ที่เกี่ยวข้องกับ Prochymal ซึ่งเป็นก้าวที่สามของข้อตกลงในการซื้อซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 100 ล้านดอลลาร์พร้อมค่าลิขสิทธิ์

รายงานผลขาดทุนจากการดำเนินงานต่อเนื่องที่ 0.6 ล้านดอลลาร์สำหรับไตรมาสแรกปี 2557 สิ้นสุดไตรมาสด้วยสินทรัพย์รวม 91.3 ล้านดอลลาร์
Lode Debrabandere, Ph.D., ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Osiris กล่าวว่า “การมุ่งเน้นที่การดำเนินการของเราได้ขับเคลื่อนการเริ่มต้นที่

แข็งแกร่งในปี 2014 “ตอนนี้ นอกเหนือจากความเป็นผู้นำที่สำคัญแล้ว เราพร้อมที่จะขับเคลื่อนโมเมนตัมนี้ไปข้างหน้าในขณะที่เรายังคงเติบโตในทุกด้านของธุรกิจของเรา”ผลประกอบการไตรมาสแรก

รายได้ของผลิตภัณฑ์ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2557 อยู่ที่ 10.1 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 4.1 ล้านดอลลาร์ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2556 เพิ่มขึ้น 146% อัตรากำไรขั้นต้นระหว่างไตรมาสแรกอยู่ที่ 78% เทียบกับ 72% ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2556 กำไรขั้นต้นอยู่ที่ 7.8 ล้านดอลลาร์ในช่วงไตรมาสแรกของปี

2557 และ 2.9 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2556 ขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่องอยู่ที่ 0.6 ล้านดอลลาร์ ในไตรมาสแรกของปี 2557 เทียบกับ 0.3 ล้านดอลลาร์ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2556 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 โอซิริสมีสินทรัพย์รวม 91.3 ล้านดอลลาร์

ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาสำหรับไตรมาสแรกของปี 2557 อยู่ที่ 0.7 ล้านดอลลาร์ ลดลงจาก 1.0 ล้านดอลลาร์ที่เกิดขึ้นในไตรมาสแรกของปี 2556 จากกิจกรรมเชิงพาณิชย์ที่เพิ่มขึ้นของเรา ค่าใช้จ่ายในการขาย ทั่วไป และการบริหารของเราอยู่ที่ 7.2 ล้านดอลลาร์สำหรับไตรมาสแรก ปี 2557 เทียบกับ 2.4 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีก่อนเว็บคาสต์และการประชุมทางโทรศัพท์

เว็บคาสต์และการประชุมทางโทรศัพท์เพื่อหารือเกี่ยวกับผลประกอบการทางการเงินมีกำหนดในวันพรุ่งนี้ 13 พฤษภาคม 2557 เวลา 9.00 น. ET ในการเข้าถึงการออกอากาศทางเว็บไปที่ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ของเว็บไซต์ของ บริษัท ที่http://investor.osiris.com/events.cfm หรือผู้โทรอาจเข้าร่วมการประชุมทางโทรศัพท์โดยกด (877) 303-6133 (ผู้เข้าร่วมในสหรัฐฯ) หรือ (970) 315-0493 (ผู้เข้าร่วมจากต่างประเทศ)

ที่เก็บถาวรของเว็บคาสต์จะพร้อมใช้งานประมาณสองชั่วโมงหลังจากการโทรเสร็จสิ้น เว็บคาสิโน GCLUB ในการเข้าถึงเว็บคาสต์ที่เก็บไว้ไปที่ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ของเว็บไซต์ของ บริษัท ที่http://investor.osiris.com/events.cfmเกี่ยวกับโอซิริส เทอราพีติคส์