แทงบอลสเต็ป UFABET เล่นพนันบอล UFABET เดิมพันบอลยูฟ่า

แทงบอลสเต็ป UFABET เล่นพนันบอล UFABET เดิมพันบอลยูฟ่า แทงบอลสูงต่ำ UFABET แทงฟุตบอลสูงต่ำ UFABET เว็บแทงบอลสูงต่ำ UFABET เว็บพนันบอลออนไลน์ เว็บเล่นบอลออนไลน์ แทงบอล แทงพนันบอล แทงพนันบอลออนไลน์ เว็บแทงฟุตบอลสูงต่ำ UFABET เว็บพนันคาสิโน UFABET แทงฟุตบอลออนไลน์ เว็บเล่นบอล

ที่เหลืออยู่ในใบรับรองด้อยสิทธิของ SSLP ซึ่งเงินที่ได้นำไปใช้ในการร่วมลงทุนกับ GE เพื่อระดมทุนแบบลอยตัว ให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่มีหลักประกันแก่ผู้ให้กู้รายแรกผ่าน SSLP ซึ่งทั้งหมดมีอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ เราอาจพยายามรวบรวมส่วนหนึ่งของภาระผูกพันการลงทุนใหม่เหล่านี้

ในช่วงไตรมาสที่สี่ของปี 2555 ภาระผูกพันใหม่ที่สำคัญ ได้แก่ :

170 ล้านดอลลาร์ในเงินกู้ระยะที่สองและส่วนทุนของผู้ให้บริการโซลูชันการจัดการถัง
125 ล้านดอลลาร์ในเงินกู้แบบหมุนเวียนและแบบมีกำหนดระยะเวลาและส่วนของผู้ถือหุ้นรายแรกและผู้ให้บริการบัญชีแก่อุตสาหกรรมบันเทิง
112 ล้านดอลลาร์ในเงินกู้ระยะที่สองของผู้ให้บริการการจัดการวงจรรายได้ให้กับอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพฉุกเฉิน

91 ล้านดอลลาร์ในใบรับรองรองของ SSLP ซึ่งเงินที่ได้นำไปใช้ในการร่วมลงทุนกับ GE เพื่อเป็นเงินทุนให้สินเชื่อที่มีหลักประกันผู้อาวุโสเป็นรายแรกแก่บริษัทพอร์ตโฟลิโอแปดแห่งในหลากหลายอุตสาหกรรม

75 ล้านดอลลาร์ในเงินกู้ระยะที่สองสำหรับการดูแลผู้ป่วยด้านการรักษาพยาบาลและผู้ให้บริการโซลูชั่นการดูแลป้องกัน
73 ล้านดอลลาร์ในภาระผูกพันครั้งแรกของผู้อาวุโส การถอนเงินล่าช้าและเงินกู้ตามระยะเวลา และส่วนของผู้ถือหุ้นของสื่อกีฬาความอดทนและผู้ดำเนินการงานอีเวนต์

69 ล้านดอลลาร์ในภาระผูกพันครั้งแรกของผู้อาวุโสที่หมุนเวียน การออกงวดล่าช้า และเงินกู้ระยะยาวของผู้ดำเนินการด้านการดูแลสุขภาพของราชทัณฑ์
56 ล้านดอลลาร์ในงวดแรกล่าช้าและเงินกู้ระยะยาวของผู้พัฒนาและผู้ดำเนินการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
50 ล้านดอลลาร์ในภาระผูกพันรายแรกหมุนเวียน การจับฉลากล่าช้า และเงินกู้ระยะยาวของผู้ประกอบการร้านอาหารในสนามบิน
เงินกู้ก้อนแรกล่าช้าจำนวน 43 ล้านเหรียญสหรัฐและเงินกู้ระยะยาวของผู้ให้บริการเทคโนโลยีด้านการดูแลสุขภาพ และ

26 ล้านดอลลาร์ในการดึงภาระผูกพันครั้งแรกและการกู้ยืมตามระยะเวลาของผู้ให้บริการบันทึกและการจัดการข้อมูล
นอกจากนี้ ในช่วงไตรมาสที่สี่ของปี 2555 Ares Capital ได้ออกจากภาระผูกพันด้านการลงทุนประมาณ 1,157.2 ล้านดอลลาร์ ภาระผูกพันด้านการลงทุนที่ออกมาในไตรมาสที่สี่ได้รับแรงหนุนจากปริมาณสภาพคล่องที่เพิ่มขึ้นในตลาดและการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบด้านภาษีที่คาดการณ์ไว้ ส่งผลให้มีการรีไฟแนนซ์ การชำระคืนและกิจกรรมการขายในระดับที่สูงขึ้น

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในพอร์ตของ Ares Capital ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 อยู่ที่ 5.9 พันล้านดอลลาร์ รวมถึงหนี้ 5.2 พันล้านดอลลาร์และหลักทรัพย์ที่สร้างรายได้อื่นๆ เงินลงทุนในพอร์ตเหล่านี้ในมูลค่ายุติธรรมประกอบด้วยตราสารหนี้ที่มีหลักประกันอาวุโสประมาณ 60% (39% ในเงินกู้แบบแรกและ 21% ในเงินกู้แบบที่สอง) 21% ของใบรับรองด้อยสิทธิของ SSLP (เงินที่ได้นำไปใช้ในการร่วม – การลงทุนกับ GE ในเงินกู้ที่มีหลักประกันโดยผู้ป

ระกันตนรายแรกผ่าน SSLP), 5% ของตราสารหนี้ด้อยสิทธิอาวุโส, 4% ของตราสารทุนบุริมสิทธิและ 10% ของตราสารทุนอื่นๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของตราสารหนี้และหลักทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้อื่นในพอร์ตด้วยมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 11.3% (4) (11.

Michael Arougheti ประธานบริษัทให้ความเห็นว่า “ผลประกอบการไตรมาสที่สี่ที่แข็งแกร่งของเราได้ข้อสรุปเป็นปีที่ดีมากสำหรับเรา โดยที่เรารายงานระดับสูงสุดของกำไรต่อหุ้นประจำปีสูงสุดของเรา สร้างกำไรสุทธิที่รับรู้ได้อีกหนึ่งปี และเพิ่มเงินปันผลและมูลค่าตามบัญชีของเรา เราเชื่อว่าธุรกิจของเราอยู่ใน

ตำแหน่งที่ดีโดยไม่มีระยะเวลาครบกำหนดของหนี้ในระยะเวลาอันใกล้ เลเวอเรจที่พอประมาณ และความสามารถในการชำระหนี้ที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก” Mr. Arougheti กล่าวต่อว่า “ด้วยผลงานที่แข็งแกร่งของเราในปี 2555 เราคาดการณ์ว่าเราจะมีรายได้ที่ต้องเสียภาษีที่ยังไม่ได้ชำระในปี 2556 ประมาณ 0.96 ดอลลาร์ต่อหุ้น”คุณภาพของผลงาน

Ares Capital Management LLC ที่ปรึกษาการลงทุนของเรา ใช้ระบบการจัดอันดับการลงทุนเพื่อจัดหมวดหมู่การลงทุนของเรา นอกเหนือจากเครื่องมือการจัดการและติดตามความเสี่ยงที่หลากหลายแล้ว ที่ปรึกษาการลงทุนของเรายังให้คะแนนความเสี่ยงด้านเครดิตของการลงทุนทั้งหมดในระดับ 1 ถึง 4 ไม่น้อย

กว่าทุกไตรมาส ระบบนี้มีจุดประสงค์เพื่อสะท้อนความเสี่ยงพื้นฐานของการลงทุนในพอร์ตโดยสัมพันธ์กับต้นทุนเริ่มต้นของเราในส่วนที่เกี่ยวกับการลงทุนในพอร์ตดังกล่าว (กล่าวคือ ณ เวลาที่ได้มา) แม้ว่าอาจคำนึงถึงประสิทธิภาพการทำงานของ ธุรกิจของบริษัทที่มีพอร์ตการลงทุน หลักประกันครอบคลุมการลงทุน

และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ระบบนี้ การลงทุนที่มีเกรด 4 มีความเสี่ยงน้อยที่สุดตามต้นทุนเริ่มต้นของเรา แนวโน้มและปัจจัยเสี่ยงสำหรับการลงทุนนี้ตั้งแต่การกำเนิดหรือการซื้อกิจการนั้นมักจะเป็นไปในทางที่ดี ซึ่งอาจรวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทพอร์ตโฟลิโอหรือทางออกที่อาจเกิดขึ้น การลงทุนระดับ

3 เกี่ยวข้องกับระดับความเสี่ยงตามต้นทุนเริ่มต้นของเรา ซึ่งคล้ายกับความเสี่ยงกับต้นทุนเริ่มต้นของเรา ณ เวลาเริ่มต้นหรือได้มา โดยทั่วไป บริษัทในพอร์ตโฟลิโอนี้ดำเนินการตามที่คาดไว้ และปัจจัยเสี่ยงต่อความสามารถของเราในการชดใช้ต้นทุนการลงทุนของเราในท้ายที่สุดนั้นเป็นกลางถึงดี การลงทุนทั้งหมด

หรือการลงทุนที่ได้มาในบริษัทพอร์ตโฟลิโอใหม่จะได้รับการประเมินระดับ 3 ในขั้นต้น การลงทุนระดับ 2 บ่งชี้ว่าความเสี่ยงต่อความสามารถของเราในการชดใช้ต้นทุนเริ่มต้นของการลงทุนดังกล่าวได้เพิ่มขึ้นอย่างมากตั้งแต่เริ่มต้นหรือได้มา ซึ่งรวมถึงผลจากปัจจัยต่างๆ เช่น ประสิทธิภาพที่ลดลงและการไม่ปฏิบัติ

ตามเงื่อนไขหนี้สิน อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้วการชำระเงินจะเกินกำหนดชำระไม่เกิน 120 วัน ระดับการลงทุน 1 บ่งชี้ว่าความเสี่ยงต่อความสามารถของเราในการชดใช้ต้นทุนเริ่มต้นของการลงทุนดังกล่าวได้เพิ่มขึ้นอย่างมากตั้งแต่กำเนิดหรือซื้อกิจการ และบริษัทพอร์ตโฟลิโอมีแนวโน้มลดลงอย่างมาก สำหรับการ

ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีระดับการลงทุนเท่ากับ 1 เงื่อนไขการชำระหนี้ส่วนใหญ่หรือทั้งหมดไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและการชำระเงินล่าช้าอย่างมาก สำหรับการลงทุนอันดับ 1, เป็นที่คาดการณ์ว่าเราจะไม่ชดใช้ตามเกณฑ์ต้นทุนเริ่มต้นของเรา และอาจรับรู้ถึงการสูญเสียจำนวนมากของต้นทุนเริ่มต้นของเราเมื่อออกจาก

ระบบ สำหรับการลงทุนที่ให้คะแนน 1 หรือ 2 ที่ปรึกษาการลงทุนของเราจะปรับปรุงระดับการตรวจสอบอย่างละเอียดเกี่ยวกับการติดตามบริษัทพอร์ตดังกล่าว ที่ปรึกษาการลงทุนของเราจะให้คะแนนการลงทุนในพอร์ตของเราอย่างน้อยในแต่ละไตรมาส และเป็นไปได้ว่าระดับของการลงทุนในพอร์ตอาจลดลงหรือเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปAndy Miller ผู้อำนวยการผลิตภัณฑ์มือถือของ Constant Contact กล่าวว่า “การวิจัยล่าสุดชี้ให้เห็นว่าขณะนี้มีผู้ใช้สมาร์ทโฟนมากกว่า 114 ล้านคนในสหรัฐอเมริกาเพียงประเทศเดียว “นั่นเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่สำหรับธุรกิจในท้องถิ่น ทำให้พวกเขาเข้าถึงผู้บริโภคด้วยข้อเสนอที่เกี่ยวข้องในเวลาและสถานที่ที่พวกเขากำลังซื้อของ การเป็นพันธมิตรของเรากับ MWR แสดงให้เห็นว่าสามารถทำได้ง่ายเพียงใด – เพื่อให้คุณมอบคุณค่าที่แท้จริงให้กับแฟน ๆ ในขณะเดียวกันก็ให้โอกาสผู้ค้าและแฟรนไชส์ในท้องถิ่นในการดึงดูดลูกค้าใหม่ ๆ”

“การสนับสนุน MWR ของเรามีค่าต่อองค์กรของเรา และโครงการนี้ทำให้เรามีเงินดอลลาร์และเซ็นต์จริงบางส่วนเพื่อใช้ประกอบกับ MWR เราจะสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่า MWR จะพาแฟนๆ มาที่ประตูของเราได้อย่างไร” Mike Pistana รองประธานฝ่ายขายและการตลาดของ Monte Carlo Resort and Casino กล่าว “เราชอบการผสมผสานการให้รางวัลแก่ลูกค้าประจำของเราและดึงดูดลูกค้าใหม่ไปพร้อม ๆ กัน”

แอปพลิเคชันความภักดีบนมือถือฟรีของ CardStar มีให้บริการบนแพลตฟอร์มมือถือหลัก ๆ ทั้งหมด รวมทั้ง iPhone และ Android? CardStar มีผู้ใช้งานมากกว่า 3 ล้านคน และด้วยผู้ใช้ใน 50 รัฐของสหรัฐอเมริกาและ 173 ประเทศทั่วโลก CardStar ได้กลายเป็นหนึ่งในแอปพลิเคชั่นความภักดีทางมือถือที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดในโลก ผู้ใช้สมาร์ทโฟนสามารถดาวน์โหลดแอปจาก iTunes Marketplace หรือ Google Play และเพิ่มรางวัลหรือบัตรสมาชิกได้ด้วยการแตะปุ่มเพียงปุ่มเดียว แอป CardStar สามารถเข้าถึงได้โดยเพียงแค่โทร **CARDLESS (**22735377) จากสมาร์ทโฟนเพื่อดาวน์โหลดแอป

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ MWR Insider Card และ CardStar โปรดไปที่: http://plus.cardstar.com/mwr/partner/Lustros ประกาศเพิ่มทีมผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท
20 กุมภาพันธ์ 2556 09:00 น. เวลามาตรฐานตะวันออก
ซานดิเอโก–( บิสิเนส ไวร์ )–25 ต.ค. LUSTROS, INC. (OTCQB: LSTS) ประกาศในวันนี้ว่า William Farley ได้เข้ารับตำแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

“ฉันดีใจมากที่บิลได้รับตำแหน่งประธานกรรมการ เขาเป็น CEO ที่มีประสบการณ์สูง ซึ่งเป็นเจ้าของและดำเนินการบริษัทที่ประสบความสำเร็จหลายแห่ง ฉันภูมิใจที่ได้ดำรงตำแหน่งรองประธานและหวังว่าจะได้ร่วมงานกับ Bill, Todd และ Marty ในอนาคต”

ทวีตนี้
Gonzalo Troncoso ซีอีโอคนปัจจุบันของเราจะยังคงดำรงตำแหน่งประธานบริษัทต่อไป ในการแถลงข่าว คุณ Troncoso กล่าวว่า “ผมยินดีที่จะบอกว่าโรงงานแปรรูปคอปเปอร์ซัลเฟตใกล้จะแล้วเสร็จ ซึ่งจะทำให้เรามีความสามารถในการผลิตระดับเฟิร์สคลาสอย่างชัดเจน นอกจากนี้ เราได้สร้าง บริษัท ย่อยใหม่ทั้งหมด Mineraltus SA เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับแร่ ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถขยายธุรกิจคอปเปอร์ซัลเฟตของเราได้อย่างมาก

“เรายังคงเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับทีมผู้บริหารของเรา และยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ Bill ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่และนักลงทุน เข้าร่วมทีมผู้บริหารของ Lustros Bill มีประสบการณ์มากมายในด้านการผลิต การขุด และการเงิน และนำความรู้และประสบการณ์มากมายมาสู่บริษัทของเรา ข้าพเจ้าในฐานะประธาน จะยังคงมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดในการดำเนินงานทั้งหมดของเราในชิลี”

เกี่ยวกับการแต่งตั้งของเขา Bill Farley ให้ความเห็นว่า “จากการเป็นนักลงทุนรายสำคัญในช่วงต้นของ Lustros ตอนนี้ฉันยินดีที่ได้เป็นสมาชิกของฝ่ายบริหารที่กระตือรือร้น แทงบอลสเต็ป UFABET ฉันมีความมุ่งมั่นและมีแรงจูงใจที่จะสร้างโรงงานคอปเปอร์ซัลเฟตให้เสร็จสมบูรณ์ เริ่มการผลิต และสร้างกระแสเงินสดที่เป็นบวกให้กับบริษัท”

คุณ Farley เป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวของ Liam Ventures, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทไพรเวทอิควิตี้ที่มีการลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงเทคโนโลยี การสื่อสาร การรถไฟ และอุตสาหกรรมพื้นฐาน คุณ Farley ยังเป็น CEO และเจ้าของ Zrii International ในเมืองซอลท์เลคซิตี้ รัฐยูทาห์ ซึ่งเป็นนักการตลาดด้านโภชนาการเหลว เขาดำรงตำแหน่งประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Farley, Inc. และ Fruit of the Loom, Inc. ตั้งแต่เวลาที่เขาเข้าซื้อบริษัทในปี 2529 ถึงธันวาคม 2542 ในช่วงเวลานั้น เขาได้สร้าง FTL จากบริษัทชุดชั้นในมูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ในประเทศเป็นหลัก ผู้ผลิตและนักการตลาดชั้นนำระดับสากลสำหรับเครื่องแต่งกายสำหรับครอบครัวขั้นพื้นฐาน โดยมียอดขายประมาณ 2.3 พันล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2542 Fruit of the Loom ขายให้กับ Berkshire Hathaway Co.

คุณฟาร์ลีย์เกิดและเติบโตในเมืองพอว์ทักเก็ต รัฐโรดไอแลนด์ เขาได้รับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตจากวิทยาลัย Bowdoin ในรัฐเมน และปริญญานิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตจากโรงเรียนกฎหมายวิทยาลัยบอสตัน ไม่นานมานี้ คุณ Farley ได้รับปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากโรงเรียนเก่าของเขา Bowdoin College“ผมรู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้ร่วมงานกับ SD Retail และได้ทำงานร่วมกับอดีตเพื่อนร่วมงานหลายคน” นายลินช์กล่าว “ภูมิทัศน์ในปัจจุบันทำให้เกิดโอกาสและความท้าทายมากมายสำหรับผู้ค้าปลีก และฉันตั้งตารอที่จะได้ร่วมงานกับทีมผู้บริหารระดับสูงที่มีความสามารถที่ SD Retail เพื่อระบุและใช้โอกาสการเติบโตเชิงกลยุทธ์เพื่อยกระดับธุรกิจของลูกค้าของเรา”เกี่ยวกับ SD RETAIL CONSULTING

SD Retail Consulting เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์การค้าปลีกชั้นนำที่ช่วยให้ผู้ค้าปลีกปลดล็อกมูลค่าผ่านส่วนปฏิบัติการที่หลากหลาย รวมถึงการขายสินค้า การวางแผนและการจัดสรร ประสบการณ์ลูกค้าในร้าน ห่วงโซ่อุปทาน สินค้าคงคลัง อสังหาริมทรัพย์ โครงสร้างพื้นฐานด้านการสนับสนุน ประสิทธิภาพของเทคโนโลยี และการเพิ่มทุนที่จำเป็นเพื่อรองรับกลยุทธ์การเติบโต บริษัทเป็นหน่วยงานหนึ่งของ The Hilco Organisation และดำเนินงานในนิวยอ

ร์ก เช่นเดียวกับสำนักงานใหญ่ของ Hilco ในเมือง Northbrook รัฐอิลลินอยส์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SD Retail Consulting โปรดไปที่ http://www.sdretail.comเกี่ยวกับฮิลโก้ เทรดดิ้ง แอลแอลซี

ฮิลโกมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองนอร์ธบรูค รัฐอิลลินอยส์ (สหรัฐอเมริกา) เป็นบริษัทเอกชนที่ให้บริการด้านการเงินและการปฏิบัติการที่หลากหลาย ซึ่งมีความสามารถหลักคือความเข้าใจและเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์ทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึงสินค้าขายปลีก ผู้บริโภค และสินค้าอุตสาหกรรม เครื่องจักรและอุปกรณ์;

อสังหาริมทรัพย์ ลูกหนี้การค้า; ทรัพย์สินทางปัญญา; และสถานประกอบการที่ต้องกังวล ผ่านผู้เชี่ยวชาญ 500 คนที่ปฏิบัติงานในห้าทวีป ฮิลโกช่วยบริษัทและที่ปรึกษามืออาชีพของพวกเขาในการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ เพิ่มมูลค่าสูงสุดสำหรับสินทรัพย์ดังกล่าวผ่านโซลูชันการสร้างรายได้จากสินทรัพย์ และเพิ่ม

มูลค่าผ่านโซลูชันการให้คำปรึกษาและการให้คำปรึกษา Hilco ให้บริการผู้ค้าปลีก ผู้ค้าส่ง ผู้จัดจำหน่ายและผู้ผลิตโดยตรงและผ่านผู้ให้กู้ นักลงทุน และที่ปรึกษา ซึ่งอาจรวมถึงบริษัทไพรเวทอิควิตี้ กองทุนเฮดจ์ฟันด์ ธนาคารเพื่อการลงทุน สำนักงานกฎหมาย ผู้เชี่ยวชาญด้านการพลิกฟื้น ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี ผู้ดูแลทรัพย์สินและผู้รับเงินล้มละลาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา:www.hilcotrading.com .

Life Time Fitness ประกาศวันเปิดเผยผลประกอบการไตรมาสแรก 2556 และการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี18 เมษายน 2556 09:00 น. เวลาออมแสงตะวันออกชานฮัสเซน, มินนิโซตา–( บิสิเนส ไวร์ )–21 ก.ค. 2559 Life Time Fitness, Inc. (NYSE: LTM) บริษัท Healthy Way of Life ประกาศว่าการประกาศผลประกอบการไตรมาสแรกปี 2556 และการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีจะมีขึ้นในวันพฤหัสบดี , 25 เมษายน 2556.

ผลประกอบการทางการเงินไตรมาสแรกปี 2556 – 10:00 น. ETการประชุมทางโทรศัพท์จะจัดขึ้นโดย Bahram Akradi ประธาน ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Michael Robinson รองประธานบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และ John Heller ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และ

เหรัญญิก. การโทรนี้จะเป็นการถ่ายทอดสดทางเว็บและอาจเข้าถึงได้ผ่านทางส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทที่ เว็บไซต์ lifefitness.com การเล่นซ้ำของการโทรจะเริ่มขึ้นในเวลาประมาณ 14:00 น. ET ในวันที่ 25 เมษายน 2013

การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี – 14:00 น. ETการประชุมจะจัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท ตั้งอยู่ที่ 2902 Corporate Place ในเมือง Chanhassen รัฐมินนิโซตา การประชุมจะออกอากาศทางเว็บและอาจเข้าถึงได้แบบสดผ่านทางส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทที่เว็บไซต์ lifefitness.com การเล่นซ้ำของการประชุมจะเริ่มต้นในเวลาประมาณ 17.00 น. ET ของวันที่ 25 เมษายน 2013

เกี่ยวกับ Life Time Fitness, Inc.ในฐานะบริษัท Healthy Way of Life Life Time Fitness (NYSE:LTM) ช่วยให้องค์กร ชุมชน และบุคคลบรรลุวัตถุประสงค์ด้านสุขภาพ ความปรารถนาด้านกีฬา และเป้าหมายด้านการออกกำลังกายโดยมีส่วนร่วมในพื้นที่ที่พวกเขาสนใจ หรือค้นพบความหลงใหล

ใหม่ๆ ทั้งภายในและภายนอก ของกีฬาขนาดใหญ่และโดดเด่นของ Life Time ฟิตเนสระดับมืออาชีพ กิจกรรมนันทนาการสำหรับครอบครัว และสปา ซึ่งส่วนใหญ่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ แนวทางการใช้ชีวิตเพื่อสุขภาพที่ดีของบริษัทช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายนี้ด้วยการจัดหาโปรแกรมที่

ดีที่สุด บุคลากร และสถานที่ที่มีคุณภาพและคุณค่าที่แน่วแน่ ณ วันที่ 18 เมษายน 2013 บริษัทได้ดำเนินการศูนย์ 106 แห่งภายใต้แบรนด์ LIFE TIME FITNESS? และ LIFE TIME ATHLETIC? ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

Jamba Juice ผนึกพลังกับ Jake “Body by Jake” Steinfeld เพื่อสนับสนุนและสร้างแรงบันดาลใจให้ชีวิตมีสุขภาพที่ดี
Jake Steinfeld ทำหน้าที่เป็นโฆษกคนสำคัญให้กับ Fresh Juice Platform ของ Jamba?

18 เมษายน 2556 09:00 น. เวลาออมแสงตะวันออก
เอเมอรีวิลล์, แคลิฟอร์เนีย–( บิสิเนส ไวร์ )–19 ส.ค. Jamba Juice Company แบรนด์ไลฟ์สไตล์เพื่อสุขภาพชั้นนำที่กระตือรือร้นประกาศในวันนี้ว่าเจค สไตน์เฟลด์ ไอคอนฟิตเนส นักแสดง และผู้ประกอบการ จะทำหน้าที่เป็นโฆษกให้กับแพลตฟอร์มน้ำผลไม้สดที่ปรับปรุงใหม่ของ Jamba มิสเตอร์สไตน์เฟลด์เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกจากแบรนด์ “Body by Jake” อันโด่งดังของเขา เช่นเดียวกับผลงานของเขาในการส่งเสริมสมรรถภาพทางกายของเยาวชนในฐานะประธานสภาผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียด้านสมรรถภาพทางกายและการกีฬา และปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิ National Foundation for Governors สภาฟิตเนส

“ฉันเป็นแฟนพันธุ์แท้ของ Jamba Juice มานานและฉันก็เป็นผู้บริโภค Jamba เป็นประจำ”

ทวีตนี้
นอกจากนี้ บริษัทยังได้ประกาศการขยายสภาการมีชีวิตที่มีสุขภาพดีด้วยการเปิดตัวสภาฟิตเนส Jamba Healthy Living ซึ่งนายสไตน์เฟลด์จะทำหน้าที่เป็นโฆษก ก่อตั้งขึ้นในปี 2555 สภาการมีชีวิตที่มีสุขภาพดีประกอบด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการที่มีชื่อเสียงระดับประเทศซึ่งให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคเพื่อช่วยให้พวกเขามีวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีขึ้น Fitness Council ใหม่จะทำหน้าที่คล้ายคลึงกันสำหรับผู้บริโภคที่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถภาพทางกาย

มิสเตอร์สไตน์เฟลด์จะจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและกิจกรรมอื่นๆ เพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้สดของ Jamba แบบใหม่ๆ และแบบขยาย ซึ่งส่วนมากจะเกิดขึ้นที่ร้านซานตา โมนิกาที่เพิ่งปรับปรุงใหม่เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทจะใช้ร้านนั้นต่อไปเป็นห้องปฏิบัติการการเรียนรู้สำหรับการทดสอบแนวคิดใหม่ Jamba วางแผนที่จะปรับปรุงร้านค้าอีกหลายแห่งในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเพื่อรวมผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้สดที่ขยายตัว

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ Jake เข้าร่วมภารกิจในการสร้างแรงบันดาลใจและทำให้การใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพง่ายขึ้น” James D. White ประธานกรรมการ ประธานและซีอีโอของ Jamba กล่าว “ความเชี่ยวชาญและความกระตือรือร้นของเขาจะช่วยยกระดับแพลตฟอร์มน้ำผลไม้สดที่ประสบความสำเร็จของเราอยู่แล้ว และฉันเชื่อว่าเขาเป็นหุ้นส่วนที่สมบูรณ์แบบที่จะเป็นผู้นำสภาฟิตเนสเพื่อการดำรงชีวิตที่จัดตั้งขึ้นใหม่ของเรา”

น้ำผลไม้สดของ Jamba ประกอบด้วยน้ำผลไม้ที่ปรุงด้วยมือด้วยส่วนผสมสดใหม่ทั้งหมด 6 ชนิด ได้แก่ ผักคะน้า หัวบีต สับปะรด มะนาว ขิง และแอปเปิ้ล กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้สดใหม่จะเปิดตัวสู่ร้านค้ามากถึง 100 แห่งในปี 2556 โดยจะมีการวางแผนเพิ่มเติมในปีหน้า

“ฉันเป็นแฟนพันธุ์แท้ของ Jamba Juice มาเป็นเวลานานแล้ว และฉันก็เป็นผู้บริโภค Jamba เป็นประจำ” คุณสไตน์เฟลด์กล่าว “และฉันก็ชื่นชมงานที่บริษัททำในชุมชน กับเด็กๆ และในการส่งเสริมการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพที่ดี น้ำผลไม้สดใหม่เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยม และฉันรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานกับ Jamb

a ในความพยายามอย่างต่อเนื่องในการจัดหาอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น” นอกจากนี้ มร.สไตน์เฟลด์จะเข้าร่วมในรายชื่อคนดัง นักกีฬา และองค์กรที่สนับสนุน โปรแกรม Team Up For a Healthy America ของ Jamba ซึ่งเป็นแคมเปญของบริษัทเพื่อแก้ไขปัญหาโรคอ้วนในเด็กเกี่ยวกับบริษัท Jamba Juice

บริษัท Jamba Juice Company (NASDAQ:JMBA) ก่อตั้งขึ้นในปี 1990 เป็นร้านอาหารชั้นนำที่จำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารเฉพาะทางที่เหมาะกับคุณ ซึ่งรวมถึงรสชาติเยี่ยม สมูทตี้ผลไม้ทั้งผล น้ำผลไม้คั้นสดและน้ำผลไม้ปั่น กาแฟและชาร้อน ข้าวโอ๊ตร้อน ห่ออาหารเช้า แซนวิชบิสโทรและห่อเล็ก

California Flatbreads? โยเกิร์ตแช่แข็ง ขนมอบและของว่างหลากหลาย ผลิตภัณฑ์แบรนด์ Jamba เพื่อความเพลิดเพลินที่บ้านยังมีจำหน่ายผ่านร้านค้าปลีกที่ได้รับการคัดเลือกทั่วประเทศและในร้าน Jamba ณ วันที่ 1 มกราคม 2013 มีร้านค้า 809 แห่งทั่วโลก Jamba เป็นผู้สนับสนุนที่น่าภาคภูมิใจของ “Team Up for a Healthy America” ??ในการต่อสู้กับโรคอ้วนในวัยเด็กและสนับสนุนให้แฟน ๆ เข้าร่วมชุมชน Team Up ของคน

ดังwww.myhealthpledge.com . แฟน ๆ ของ Jamba Juice สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเสนอและโปรโมชั่นที่เฉพาะเจาะจง และค้นหาสถานที่ใกล้พวกเขาโดยไปที่เว็บไซต์ Jamba Juice ที่www.JambaJuice.comกลายเป็นคนวงในของ Jamba ที่www.JambaJuice.com/insider กดไลค์เพจของเราบน Facebook ที่www.Facebook.com/JambaJuiceติดตามเราบน Twitter ที่www.Twitter.com/JambaJuice หรือติดต่อทีมบริการลูกค้าของ Jamba ที่ 1-866-4R-FRUIT (473-7848)เกี่ยวกับ Jake Steinfeld และ Body By Jake

Jake Steinfeld เป็นหนึ่งในไอคอนที่ครองราชย์ของอุตสาหกรรมฟิตเนส เจคเป็นผู้ประกอบการที่ฉลาดหลักแหลมตามท้องถนนซึ่งรับผิดชอบในการสร้างอุตสาหกรรมการฝึกออกกำลังกายส่วนบุคคล เจคยังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์ ธุรกิจ และแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จผ่าน Body by Jake Global อย่างต่อเนื่อง

เขาสร้าง FitTV ซึ่งเป็นเครือข่ายฟิตเนส 24 ชั่วโมงแรก ซึ่งต่อมาเขาขายให้กับ NewsCorp และสร้าง FitOrbit ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลออนไลน์ราคาไม่แพงที่เชื่อมต่อผู้ใช้กับผู้ฝึกสอนส่วนบุคคลแบบสดๆ เขาร่วมมือกับ Universal Music Group เพื่อเปิดตัวค่ายเพลงฟิตเนสชื่อ Body by Jake Music

ที่มีการรวบรวมและแทร็กเพลงโดยศิลปินและโปรดิวเซอร์ยอดนิยมในปัจจุบัน ดีเจ และมิกซ์เซอร์ เขาดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียด้านสมรรถภาพทางกายและการกีฬาภายใต้ผู้ว่าการรัฐชวาร์เซเน็กเกอร์และบราวน์ โดยมีภารกิจในการจัดตั้งรัฐแคลิฟอร์เนียให้เป็น “รัฐฟิตเนส” แห่งแรกของนอกจากกิจกรรมทางธุรกิจแล้ว คุณฟาร์ลีย์ยังเคยทำงานให้กับคณะกรรมการด้านการศึกษา องค์กร พลเมืองและวัฒนธรรมต่างๆ เช่น The Horatio Alger Association, The Big Shoulders Fund, The Rush Hospital Heart Institute, The Goodman Theatre of Chicago และ The Lyric โอเปร่าแห่งชิคาโก นอกจากนี้เขายังเข้าร่วมในโครงการ Principal For A Day ของ Chicago Public School

นาย Farley ได้รับรางวัลความสำเร็จดีเด่นประจำปีของสภาการพาณิชย์และอุตสาหกรรมแห่งไอร์แลนด์-สหรัฐอเมริกา สำหรับความพยายามของเขาในการปรับปรุงความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ ธุรกิจ และการค้าระหว่างไอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกา รางวัลเกียรติยศอื่นๆ ได้แก่: Apparel Industry Board, Inc.’s Special Award, Horatio Alger Award for Distinguished Americans, the Freedom Award from America’s Freedom Festival, American Academy of Achievement’s Golden Plate Award, the National Women’s Political Caucus’ Good Guys Award และรางวัลประธานาธิบดีทำเนียบขาวสำหรับความเป็นเลิศของผู้ประกอบการ ก่อนหน้านี้นายฟาร์ลีย์เคยดำรงตำแหน่งประธานเอกอัครราชทูตอิลลินอยส์และผู้บริหารคลับชิคาโก

คุณฟาร์ลีย์อาศัยอยู่ที่ชิคาโกกับเชลลีย์ ภรรยาของเขาและเลียมลูกชายของพวกเขา ความสนใจของเขารวมถึงการศึกษา การอ่าน การเมือง การเดินทาง กีฬา สุขภาพ และโภชนาการ

คุณฟาร์ลีย์ได้เข้าร่วมคณะกรรมการบริษัทเช่นเดียวกับทอดด์ สลูซาสและมาร์ติน พาจอร์ เรายอมรับการลาออกของ Juan Carlos Camus และ Myoung Won Sohn จากคณะกรรมการบริหาร นายฟาร์ลีย์จะทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการ Zirk Engelbrecht ประธานคนปัจจุบันของเราจะยังคงดำรงตำแหน่งรองประธานต่อไป “ฉันดีใจมากที่บิลได้รับตำแหน่งประธานกรรมการ เขาเป็น CEO ที่มีประสบการณ์สูง ซึ่งเป็นเจ้าของและดำเนินการบริษัทที่ประสบความสำเร็จหลายแห่ง ผมภูมิใจที่ได้ดำรงตำแหน่งรองประธานและหวังว่าจะได้ร่วมงานกับ Bill, Todd และ Marty ในอนาคต” นาย Engelbrecht กล่าว

คุณ Sluzas เป็น CFO ของ Liam Ventures, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทไพรเวทอิควิตี้ที่ William Farley เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว Mr. Sluzas มีประสบการณ์ 20 ปีในด้านบัญชี การเงิน ภาษี และไพรเวทอิควิตี้ ปัจจุบัน คุณ Sluzas ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการเงินให้กับบริษัทที่มีพอร์ตโฟลิโอสองแห่ง และดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์ภาษีอาวุโสสำหรับ Fruit of the Loom ในระหว่างดำรงตำแหน่งสิบห้าปีกับ Farley ทอดด์ยังเป็นผู้จัดการสำนักงานครอบครัวของวิลเลียม ฟาร์ลีย์ ซึ่งเขารับผิดชอบในการวิเคราะห์การลงทุนและการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ การจัดการความเสี่ยง การจัดการเงินสด และการปฏิบัติตามและวางแผนภาษี ก่อนมาร่วมงานกับ Farley คุณ Sluzas ใช้เวลาสี่ปีกับสำนักงานบัญชีของ Price Waterhouse Coopers LLP ซึ่งเป็นตัวแทนของฝ่ายตรวจสอบและปฏิบัติตามภาษีของบริษัท

คุณ Sluzas สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัย Notre Dame และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

Martin Pajor เป็นรองประธานของ Liam Ventures, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทไพรเวทอิควิตี้ที่ William Farley เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว คุณพาจร์ มีประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน ภาษี และไพรเวทอิควิตี้ 30 ปี ปัจจุบันมาร์ตินดำรงตำแหน่งรองประธานโดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้กับบริษัทที่ดำเนินการอยู่สองแห่งที่มิสเตอร์ฟาร์ลีย์เป็นเจ้าของ ความรับผิดชอบเหล่านี้รวมถึงการขนส่ง การจัดซื้อ ระบบ และการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศใหม่ๆ ในละตินอเมริกาเป็นหลัก ก่อนหน้าความรับผิดชอบเหล่านี้ เขาเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการด้านภาษีสำหรับ Fruit of the Loom ระหว่างดำรงตำแหน่งอายุยี่สิบห้าปีกับ Farley ก่อนร่วมงานกับ Farley Martin ใช้เวลาห้าปีกับ United Stationers Supply Co.

คุณพาจอร์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการบัญชีจากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านภาษีจากมหาวิทยาลัยเดอปอล

เกี่ยวกับลัสโทรส อิงค์LIN TV Corp. ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สี่และทั้งปี 2555 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
22 กุมภาพันธ์ 2556 09:05 น. ตามเวลามาตรฐานตะวันออก
พรอวิเดนซ์, RI–( บิสิเนส ไวร์ )–21 ก.ค. 2556 LIN TV Corp. (“LIN Media”; NYSE: TVL) ซึ่งเป็นบริษัทมัลติมีเดียในท้องถิ่นจะรายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่สี่และทั้งปี 2555 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 บริษัท จะจัดการประชุมทางโทรศัพท์เพื่อหารือเกี่ยวกับการเปิดเผยรายได้ในบ่ายวันนั้น เวลา 14.00 น. (ET)

หมายเลขโทรเข้าการประชุมคือ 1-877-340-7912 สำหรับผู้โทรในสหรัฐอเมริกา และ 1-719-325-4817 สำหรับผู้โทรต่างประเทศ รหัสผ่านการโทรเข้าคือ 4553706 ผู้โทรที่ต้องการเข้าร่วมในการโทรควรโทรภายใน 10 นาทีก่อนเริ่มการโทรเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถเข้าถึงได้ การโทรซ้ำจะสามารถใช้ได้จนถึงวันที่ 14 มีนาคม 2556 โดยกด 1-888-203-1112 และป้อนรหัสผ่านเดียวกันกับด้านบน การประชุมทางโทรศัพท์จะเป็นการออกอากาศทางเว็บพร้อมกันจากเว็บไซต์ของ LIN Media www.linmedia.comและสามารถเข้าถึงได้จากลิงก์ในหน้าแรก (ภายใต้ LIN Media News ล่าสุด) หรือในหน้านักลงทุนสัมพันธ์ (ภายใต้กิจกรรม)

เกี่ยวกับ หลิน มีเดียGlobal Health Partner AB: Global Health Partner ทำข้อตกลงพิเศษกับ Team Danmark
22 กุมภาพันธ์ 2556 04:06 น. ตามเวลามาตรฐานตะวันออก
เกอเตบอร์ก, สวีเดน–( บิสิเนส ไวร์ )–ข่าวข้อบังคับ: